Press

Pressmeddelande | 2020-11-09

Ökning av treårig bindningstid

Under oktober valde 76 procent kortast möjlig bindningstid på sina nya bostadslån, vilket är en liten minskning sedan september då andelen var 78 procent. En förflyttning har skett mot att fler väljer bindningstid på tre år, framför allt villaköpare.

Majoriteten av alla nya bolånetagare fortsätter att välja kortast möjlig bindningstid

76 procent av SBAB:s nya bolånekunder valde kortast möjlig bindningstid på sina bolån under oktober.

Övriga bindningstider i oktober

I oktober (september inom parentes) valde 4 (5) procent ettårig bindningstid och 3 (4) procent tvåårig bindningstid. 11 (5) procent av de som tecknade nya bolån valde treårig bindningstid. I oktober valde 5 (7) procent av SBAB:s nya bolånetagare att binda bolånet på fem år.
- Jämfört med genomsnittet för hela förra året är det fler som väljer rörlig ränta. Den ökning som noteras mellan september och oktober på treårig bindningstid kan förmodligen kopplas till SBAB:s räntesänkning på bolån med tre års bindningstid, säger Claudia Wörmann, boendeekonom på SBAB.

8 procent av de som tecknade nya bostadslån för köp av en bostadsrätt valde bindningstid på 3 år. Motsvarande siffra var 14 procent för de som köpte en villa.

- Jag vill inte dra för långtgående slutsatser utifrån en enskild månad, men jag konstaterar att fler villaköpare än bostadsrättsköpare valde tre års bindningstid. Förutom låg ränta på denna bindningstid, så påverkas förmodligen valet av hur länge man tror att man ska bo i sin bostad. Den genomsnittliga innehavstiden för villor ligger runt 30 år eller drygt tre gånger den för bostadsrätter, säger Claudia Wörmann.

Nyutlåning till privatkunder, procentuell fördelning på bindningstider

Bindningstid

2017

2018

2019

Augusti

Sept

Oktober

3 månader

66

75

70

80

78

76

1–4 år

33

23

28

16

15

19

5–10 år

1

1

4

6

7

5

Totalt

100

100

100

100

100

100

Procenttalen har avrundats och summerar därför inte alltid till 100. Statistiken för senaste månaden är preliminär.

För mer information, vänligen kontakta:

Claudia Wörmann, Boendeekonom SBAB, 0709-90 68 14, claudia.wormann@sbab.se

Erik Wennergren, Presschef, 072-451 79 37, erik.wennergren@sbab.se