Press

Pressmeddelande | 2020-10-28

Nästan hälften har gjort en hushållsbudget i år

SBAB har via Kantar Sifo tagit reda på hur många som har gjort en budget för hushållet i år. I undersökningen ingick 2 000 personer med bolån. Samma typ av frågor ställdes hösten 2019. För ett år sedan hade 45 procent gjort en budget inom familjen och i år har 48 procent gjort det.

- Att göra en budget är ett bra verktyg för att verkligen få koll på hushållets ekonomi. Det skapar också goda förutsättningar för att hantera och kontrollera oförutsedda utgifter. Med en budget kan du dessutom upptäcka eventuella fallgropar i din ekonomi och bli uppmärksam på om du har beteenden som kostar väldigt mycket i förhållande till annat och som du kanske vill prioritera bort när du ser vad det kostar på totalen. Du kan också upptäcka och åtgärda saker i god tid, innan det har gått för långt. En budget kan helt enkelt ses som en ekonomisk hälsokontroll och borde vara lika självklar som att borsta tänderna, säger Claudia Wörmann, Boendeekonom på SBAB.

Unga bäst i klassen

Undersökningen visar att det är de yngsta som är bäst i klassen när det gäller att göra en budget. 61 (60) procent i åldern 20 till 34 år har gjort en budget i år (förra årets resultat inom parentes). 47 (42) procent i åldern 35 till 54 och 41 (43) procent i åldern 55 till 79 år har gjort en budget. I den äldsta ålderskategorin har andelen som gjort en budget minskat. I övriga åldersgrupper har andelen ökat.

Många unga har en ansträngd ekonomi och behöver hålla sig till en budget. Har man köpt bostad nyligen är boendekostnaderna högre än för de som köpte för länge sedan. De unga är i början av sitt yrkesliv och en del bildar familj, vilket påverkar ekonomin. De som är lite äldre har ofta amorterat ned sina lån och ägt sin bostad längre. De är också oftast mer etablerade på arbetsmarknaden, vilket kan förklara varför behovet av att göra en budget är mindre i denna ålderskategori.

- Jag tycker att alla borde göra en budget oavsett var man är i livet. Den hjälper dig att hålla koll på utgifterna och avslöja dolda eller onödiga utgifter som på sikt kan bli stora summor. Budget handlar inte om att begränsa det roliga i livet utan om att ha koll på hur mycket pengar man har och hur de fördelas, säger Claudia Wörmann.

- Mitt medskick till dig som aldrig gjort en budget förut är att det inte behöver vara så komplicerat. Gå igenom vad som kommer in och vad som går ut en eller ett par månader. Det är en bra början. Tänk på att du genom att bli medveten om något också vid behov kan göra något åt det, säger Claudia Wörmann.

Om undersökningen

SBAB har via Kantar Sifo ställt frågor till människor med bolån. Frågorna ingår i en större undersökning Bostadsköpet och tryggheten. 2 000 personer, mellan 20 och 80 år jämnt spridda över hela landet, besvarade undersökningen 21 till 27 september 2020. 1 768 personer besvarade undersökningen hösten 2019


För mer information, vänligen kontakta:

Claudia Wörmann, Boendeekonom SBAB, 0709-90 68 14, claudia.wormann@sbab.se

Erik Wennergren, Presschef, 072-451 79 37, erik.wennergren@sbab.se