Press

Pressmeddelande | 2020-10-23

Starkt rörelseresultat i tredje kvartalet

Det tredje kvartalet präglades av en hög aktivitet, dels som ett resultat av den starka bostadsmarknaden men framförallt som ett resultat av SBAB:s starka konkurrensposition. Utlåningen för bostadsfinansiering till fastighetsbolag och byggbolag ökade under kvartalet och SBAB fortsätter att växa på bolånemarknaden. Resultatmässigt blev det tredje kvartalet ett starkt kvartal för SBAB med ett rörelseresultat om 636 mnkr.

SBAB:s delårsrapport för januari–september 2020 finns nu tillgänglig på sbab.se/IR.

Tredje kvartalet 2020 (andra kvartalet 2020)

  • Bostadsmarknaden visade god motståndskraft avseende prisutveckling och omsättning, trots fortsatt osäkerhet kring den samhällsekonomiska utvecklingen i kölvattnet av coronapandemin.
  • Fortsatt stark tillväxt för den totala utlåningen som ökade med 2,7 procent till 412,3 mdkr (401,5). 307,2 mdkr (302,5) utgjorde utlåning till privatpersoner och 105,1 mdkr (99,1) utlåning till företag och bostadsrättsföreningar. Den totala inlåningen ökade med 2,0 procent till 133,9 mdkr (131,3).
  • Starkt rörelseresultat och räntenetto. Rörelseresultatet ökade med 2,4 procent till 636 mnkr (621). Räntenettot ökade med 4,2 procent till 945 mnkr (907). Kreditförlusterna uppgick till positivt 4 mnkr (negativt 11).
  • Det genomsnittliga antalet unika besökare per månad på booli.se ökade kraftigt och uppgick under kvartalet till cirka 1 480 000 (1 300 000)
  • För andra året i rad placerade sig SBAB bland Europas bästa arbetsplatser enligt Great Place to Work® (GPTW), med en 14:e plats i kategorin "Stora organisationer".

Finansiell information2020

2020

2020

2019


Kv 3

Kv 2

Jan–sep

Jan–sep

Total utlåning, mdkr

412,3

401,5

412,3

378,2

Total inlåning, mdkr

133,9

131,3

133,9

130,0

Räntenetto, mnkr

945

907

2 737

2 596

Nettoresultat av finansiella transaktioner, mnkr

–11

17

–49

32

Kostnader, mnkr

–310

–312

–933

–860

Kreditförluster, mnkr

4

–11

–34

–16

Rörelseresultat, mnkr

636

621

1 742

1 768

Avkastning på eget kapital, %

11,5

11,6

10,8

12,1

K/U-tal, %

0,30

0,32

0,31

0,31

K/I-tal, %

32,9

33,1

34,4

32,5

Kärnprimärkapitalrelation, %

12,7

12,7

12,7

12,2

 

VD-ord från Klas Danielsson:

Bostadsmarknaden har visat en häpnadsväckande styrka under coronapandemin. Under det tredje kvartalet ökade priserna under stigande omsättning på alla sorters bostäder i hela riket, vilket bidrog till att marknaden för finansiering av bostäder var god. Vår starka konkurrensposition medförde att vi tog marknadsandelar i våra tre viktigaste kundsegment – bolån till privatpersoner, bostadsfinansiering till fastighetsbolag samt bostadsfinansiering till bostadsrättsföreningar.

De kraftfulla åtgärder som centralbanker och regeringar genomför för att motverka en lågkonjunktur i spåren av coronapandemin medför en tsunamivåg av likviditet till marknaden. Likviditet som måste ta vägen någonstans och som därmed medför en kraftigt ökad efterfrågan på i princip alla sorters tillgångar, inklusive bostadsfastigheter. Det extremt låga ränteläget medför att kontantsparande eller obligationssparande ofta inte är ett alternativ, utan likviditeten söker sig till andra tillgångar. Vi har en marknad där i princip allt stiger i värde, trots att vi befinner oss mitt i en pandemi med ökad arbetslöshet och negativ ekonomisk utveckling.

Jag har arbetat i finansbranschen i över 30 år och därmed varit med om ett stort antal märkliga marknadssituationer, men aldrig har jag varit med om en marknad som så tydligt som nu fått så mycket stöd från centralbanker och regeringar under så lång tid. Centralbankers och regeringars stödåtgärder har pågått sedan finanskrisen 2008/09 och nu under coronapandemin har de förstärkts och förlängts ytterligare. Finns det någon annan lösning? Nej kanske inte. Världen har skapat ett nytt globaliserat ekonomiskt system som när den skakas i sina grundvalar försöker stabiliseras med hittills oprövade former av penningpolitik och finanspolitik.

Riksbanken har aviserat att det extremt låga ränteläget förväntas bestå i flera år till. Detta tror vi skapar en förväntan hos allmänheten om att boendekostnaderna kommer att vara fortsatt mycket låga i många år till. Riksbankens och regeringens kraftfulla åtgärder för att stödja ekonomin tror vi skapar trygghet och en upplevelse att riskerna är låga. Sammantaget tror vi detta medför att många människor har drabbats av en rädsla för att bli ensamma kvar på perrongen och missa tåget ut på bostadsresan mot ett bättre boende. Konsekvenserna blir en förväntan om stigande bostadspriser, ökad efterfrågan på bostäder, stigande bostadspriser och ökad omsättning.

Hög aktivitet

I vår verksamhet har vi haft en mycket hög aktivitet under det tredje kvartalet och under årets första nio månader som helhet, dels som ett resultat av den starka bostadsmarknaden men framförallt som ett resultat av vår starka konkurrensposition. Jag vill lyfta fram några exempel. Vår utlåning för bostadsfinansiering till fastighetsbolag och byggbolag har under året ökat kraftigt och vi har tagit marknadsandelar tack vare våra mycket goda kundrelationer och starka varumärke. Vi har under coronapandemin lagt ett stort fokus på tillgänglighet och att jobba på långa relationer vilket våra kunder uppskattar speciellt i kristider. Ett annat exempel är att vi fortsätter att ta marknadsandelar på bolånemarknaden tack vare konkurrenskraftiga villkor, vår höga tillgänglighet, service, nöjda kunder och starka varumärke. Ett tredje exempel är att antal besökare till vår bostadssöktjänst booli.se har ökat kraftigt på grund av att vi har Sveriges största utbud av bostäder till salu – många fler än Hemnet.

Resultatmässigt blev det tredje kvartalet ett starkt kvartal för SBAB med ett rörelseresultat om 636 mnkr. Riksbankens expansiva penningpolitik och stödåtgärder skapar en mycket förmånlig finansieringsmarknad för verksamheten som i vissa avseenden nu till och med är bättre än före coronapandemin. Det bidrar till att bolånemarginalerna och lönsamheten upprätthålls på en god nivå samt har möjliggjort för oss att sänka bolåneräntorna. Vi ser en fortsatt hård konkurrens på bolånemarknaden vilket kan komma att medföra ännu lägre bolåneräntor.

De konstaterade kreditförlusterna är fortsatt mycket låga. Vi ser ännu så länge inte heller någon ökning i sena betalningar från våra kunder trots den stigande arbetslösheten. Ett tydligt kvitto på den låga risken i vår utlåning. Möjligheten till amorteringslättnad underlättar naturligtvis för våra kunder men vi tror ändå inte att det är av avgörande betydelse för många.

Boendeekonomi är jättekul!

SBAB är ett syftesdrivet och värderingsdrivet tillväxtföretag. Vi lägger ett stort fokus på att vara ett rakt igenom hållbart företag med hållbarhet som ett affärsmässigt konkurrensmedel. Vi vill skapa ett gott resultat för alla våra intressenter. För att lyckas nå vår vision och våra mål krävs att vi på SBAB är mycket motiverade och engagerade, vilket medför att SBAB måste vara en mycket attraktiv arbetsplats. Under tredje kvartalet blev vi Europas 14:e bästa arbetsplats i kategorin stora organisationer enligt Great Place to Work. Det ser vi som ett kvitto på att vi har kommit en bra bit på väg mot att vara en mycket attraktiv arbetsplats.

Det är verkligen jättekul att det fortsätter att gå så bra för SBAB. Boendeekonomi är helt enkelt jättekul. Jag vill passa på att berätta att det snart är dags för premiär för tredje säsongen av ”Boendeekonomi är jättekul!” – vårt kommunikationskoncept där vi med humor och kunskap vill få alla att förstå att boendeekonomi är jättekul. Första säsongen avslutades med att vi fyllde Globen med 10 000 personer som såg en humorshow om Boendeekonomi. Andra säsongen avslutades med att vi gjorde en musikvideo ”Komma hem – låda låda”, som fick över 6 500 000 visningar på Youtube och Facebook samt över 350 000 spelningar på Spotify. Vad säsong tre ska ha för avslut och crescendo kan jag tyvärr inte avslöja, utan håll utkik efter första avsnittet så får du veta mer. Jättekul, eller hur!

Motivationen och engagemanget på SBAB är det som gör att jag tycker det är jättekul att jobba här. Tusen tack säger jag till alla mina kollegor för det fantastiska arbete som görs.

Ta hand om varandra,

Klas Danielsson
VD SBAB


För mer information, vänligen kontakta:

Erik Wennergren, Presschef, SBAB
Telefon: 0724 51 79 37
E-post: erik.wennergren@sbab.se