Press

Pressmeddelande | 2020-10-06

Budgivningen stressar mest vid bostadsaffärer

SBAB har via Kantar Sifo tagit reda på vad som upplevs som mest stressande i en bostadsaffär. Att delta i en budgivning är det som upplevs som allra mest stressande och det är ingen skillnad mot i fjol, då samma frågor ställdes. På andra plats i årets rangordning hamnar stressen över att veta om man gjort rätt efter köpet. Det är en ökning jämfört med förra året då det var en större andel av de svarande som istället upplevde stress kring förhandling av boränta.

En bostadsaffär innehåller många moment och steg på vägen där olika beslut ska fattas. Därtill är för de allra flesta bostadsköpet den största ekonomiska investeringen i livet. För att få bättre förståelse för hur man som bostadsköpare upplever processen har SBAB undersökt vad som framkallar mest stress i samband med bostadsköp. Frågorna ingår i den större undersökningen Bostadsköpet och tryggheten som även genomfördes hösten 2019. Liksom förra året, är budgivningen det som stressar mest och i betydligt högre grad än andra faktorer.

Budgivningen framkallar mest stress

Frågan som ställdes var; finns det något som stressar dig vid ett bostadsköp?

Förra årets rangordning inom parentes

 

2020

2019

1. Att delta i budgivningen

36%

32% (1)

2. Ja, efter köpet - har jag gjort rätt

20%

17% (4)

3. Att förhandla om boräntan

18%

20% (2)

4. Att välja bindningstid på bolånet

16%

17% (3)

5. Att ordna ett lånelöfte

12%

11% (5)

6. Att bevaka alla objekt som kommer ut

9%

8% (6)

7. Att förstå bostadsrättsföreningars årsredovisningar

8%

7% (7)

8. Att välja bank

8%

5% (8)

9. Att gå på visningar

7%

4% (9)

Källa: Kantar SIFO på uppdrag av SBAB

- Så länge budgivning är det sätt man köper bostad på och det är konkurrens om de bostäder som är till salu så får man nog helt enkelt acceptera att det blir stressigt. Men jag tror att stressen kan minskas om man som köpare sätter ett pristak och sedan verkligen håller sig till det. Andra saker man kan göra för att minska stresspåslaget är att noga läsa på hur det går till att köpa en bostad och vilka olika moment som ingår i processen. Och genom att skaffa sig en god bild över prisläget i de områden där man är intresserad av att köpa en bostad, säger Claudia Wörmann, Boendeekonom på SBAB.

- Att stressen förknippad med att man undrar om man gjort rätt efter bostadsaffären har ökat sen i fjol kan möjligen kopplas till nuvarande situation med corona. Även om bostadsmarknaden så här långt in i pandemin stått pall, så känner nog många en stor osäkerhet kring utvecklingen framöver. Sen ska man inte glömma att det är mänskligt att efter en bostadsaffär fundera över om det blev rätt bostad till rätt pris och speciellt med tanke på att det är livets största affär, säger Claudia Wörmann.

I de frågor som rör vad som stressar inför ett bostadsköp så är stressen vid val av bindningstid och att förhandla räntan något som minskat sedan 2019. Då upplevde 20 procent att det var stressande att förhandla om boräntan mot idag 18 procent. 17 procent tyckte att det var stressande att välja bindningstid hösten 2019 mot idag 16 procent.

- Stressen över att välja bindningstid och att förhandla om boräntan har minskat något sen i fjol. Jag tror att det kan kopplas till att det just nu råder en ganska utbredd enighet om att räntorna förblir låga lång tid framöver, säger Claudia Wörmann.

Kvinnor och yngre är mer stressade

Annat som framkom i undersökningen:

1. Kvinnor känner mer stress i alla moment i bostadsaffären. Till exempel uppger 22 procent av kvinnorna att förhandlingen om räntan är stressande mot 14 procent av männen. 21 procent av kvinnorna blev stressade av att välja bindningstid på lånet jämför med 11 procent av männen.

2. Ju yngre man är desto mer stress känner man. I åldersgruppen 20 till 34 år upplevde 79 procent någon form av stress medan motsvarande siffra var 55 procent i åldersgruppen 35 till 55 år. I åldersgruppen 56 till 79 upplevde endast 37 procent något moment som stressande i en bostadsaffär.

Claudias tips på vägen

• Acceptera att ett visst mått av stress alltid ingår när du köper en bostad. Du vet inte slutpriset i början av affären. Här kan information om hur de olika momenten går till leda till att minska din stress.

• Studera marknaden noga gällande vad som har sålts och till vilket pris i de områden där du letar bostad. Det kan ge dig en bra uppfattning om marknads- och prisläget och minska stressen kopplat till pris.

• Sätt ett pristak innan du som köpare ger dig in i en budgivning.

• Är du helt ny på marknaden eller känner dig ringrostig – läs på! Människor delar ofta frikostigt med sig av sina erfarenheter på så väl forum som i samtal. Känner du att det inte räcker, fråga om någon som har mer erfarenhet än du kan vara din ciceron genom processen.

Om undersökningen

SBAB har via Kantar Sifo ställt frågor till privatpersoner med bolån. Frågorna ingår i den större undersökningen ”Bostadsköpet och tryggheten”. 2 000 personer, mellan 20 och 80 år, jämnt spridda över hela landet, besvarade undersökningen mellan den 21 och 27 september 2020. 1 768 personer besvarade undersökningen hösten 2019.


För mer information, vänligen kontakta:

Claudia Wörmann, Boendeekonom SBAB, 0709-90 68 14, claudia.wormann@sbab.se

Erik Wennergren, Presschef, 072-451 79 37, erik.wennergren@sbab.se