Press

Pressmeddelande | 2020-09-08

Åtta av tio valde tre månaders bindningstid i augusti

8 av 10 valde kortast möjlig bindningstid på sina nya bostadslån vilket är en upprepning av hur det såg ut i juli. Jämfört med genomsnittet för 2019 är det en ökning med hela 10 procentenheter. Liten ökning av bindningstid på ett år noteras mellan juli och augusti.

Majoriteten av alla nya bolånetagare fortsätter att välja kortast möjlig bindningstid

Åttio procent av SBAB:s nya bolånekunder valde kortast möjlig bindningstid på sina bolån under augusti vilket de också gjorde under juli.

Övriga bindningstider i augusti

I augusti (juli inom parentes) valde 6 (4) procent ettårig bindningstid och 4 (4) procent tvåårig bindningstid. 5 (4) procent av de som tecknade nya bolån valde treårig bindningstid. I augusti valde 6 (7) procent av SBAB:s nya bolånetagare att binda bolånet på fem år.

- Jämfört med genomsnittet för hela förra året visar augustisiffran (andelen som väljer rörlig ränta) en ökning med hela 10 procentenheter. Samtidigt som andelen personer som valde ettårig bindningstid har ökat om man jämför juli med augusti, säger Claudia Wörmann, boendeekonom på SBAB.

I SBAB:s siffror för augusti syns en tydlig koppling mellan ålder låntagaren och val av bindningstid. Benägenheten att välja att binda på 5 år stiger med ålder.

- Det verkar som att livssituation och framtidsplanering påverkar valet av bindningstid utöver vad man själv tror om hur räntan ska utvecklas. Som ung har man ofta lite snävare tidshorisont i sin planering och det gäller även hur länge man tror att man kommer att bo kvar i sin bostad. Det påverkar valet av bindningstid, säger Claudia Wörmann.

Nyutlåning till privatkunder, procentuell fördelning på bindningstider

Bindningstid

2017

2018

2019

Juni

Juli

Augusti

3 månader

66

75

70

78

80

80

1–4 år

33

23

28

14

13

16

5–10 år

1

1

4

8

7

6

Totalt

100

100

100

100

100

100

Procenttalen har avrundats och summerar därför inte alltid till 100. Statistiken för senaste månaden är preliminär.


För mer information, vänligen kontakta:

Claudia Wörmann, Boendeekonom SBAB, 0709-90 68 14, claudia.wormann@sbab.se

Erik Wennergren, Presschef, 072-451 79 37, erik.wennergren@sbab.se