Press

Pressmeddelande | 2020-07-14

SBAB har sänkt kalkylräntan för bolån till 6 procent

SBAB har sänkt kalkylräntan i kvar-att-leva-på kalkylen till 6 procent. Förändringen har gjorts som en del i en anpassning till det förändrade och lägre ränteläget på marknaden, som allt mer bedöms som bestående. Sänkningen av kalkylräntan innebär att SBAB räknar på lägre räntenivåer när kunder ansöker om bostadslån och bedömningen är att det kommer att öka unga personers möjlighet att komma in på bostadsmarknaden och köpa en bostad.

SBAB sänkte senast kalkylräntan i november 2019, då från 7 till 6,5 procent. Efter en utvärdering av effekterna av sänkningen samt en sammantagen prognos för ränteläget på marknaden har SBAB gjort bedömningen att det finns utrymme att sänka kalkylräntan till 6 procent med bibehållen god säkerhetsmarginal inför ett eventuellt högre ränteläge.

SBAB gör bedömningen att fler bostadssökande bör ges möjlighet till bolån med anledning av det lägre ränteläget. Förändringen av kalkylräntan innebär att fler bostadssökande kommer att kunna erbjudas bolån och SBAB gör även bedömningen att det kommer att öka unga personers möjlighet att köpa en bostad relativt väsentligt. En lägre kalkylränta bedöms också bidra till att stabilisera bostadsmarknaden under den pågående Coronakrisen.

- Vi har under lång tid haft en lågräntemiljö och bedömningen är att den kommer att vara bestående. Vår analys visar att det i dagsläget är möjligt med en sänkning av kalkylräntan till 6 procent med bibehållen god säkerhetsmarginal om räntorna skulle stiga väsentligt. Unga vuxna är en av de grupper på bostadsmarknaden som är allra mest utsatt. Genom att sänka kalkylräntan möjliggör vi för fler att kunna köpa ett boende och underlättar för unga att komma in på bostadsmarknaden, säger Klas Danielsson, VD SBAB.

Kalkylräntan är en del i den beräkningsmodell (Kvar Att Leva På – kalkylen) som SBAB använder för att bedöma bolånetagarens långsiktiga återbetalningsförmåga. Eftersom bolån tecknas på lång tid, ofta kring 30–50 år, är det viktigt att det finns marginaler i bolånetagarens ekonomi. Genom kalkylräntan tas höjd för framtida räntehöjningar och därmed ökade kostnader för kunden. Formellt ska kalkylräntan säkerställa att SBAB:s bolånekunder klarar av en räntekostnad vid den långsiktigt bedömda räntenivån plus 2 procentenheter. Sänkningen av kalkylräntan innebär, allt annat lika, att SBAB:s kunder kan låna cirka 5 till 8 procent mer beroende på amorteringskravsnivå. Räknat från den tidigare nivån 7 procent kan SBAB:s kunder med den nya kalkylräntan låna cirka 10 till 17 procent mer beroende på amorteringskravsnivå.

Bankernas genomsnittliga kalkylränta för bolån är idag 7 procent.


För mer information, vänligen kontakta:

Erik Wennergren, Presschef, 072-451 79 37, erik.wennergren@sbab.se