Press

Pressmeddelande | 2020-05-15

Stillastående priser närmaste året spår flest bostadsägare

SBAB:s indikator över bostadsprisförväntningarna för det andra kvartalet rasar kraftigt jämfört med första kvartalet. Från att en klar majoritet trott på stigande bostadspriser tror nu flest bostadsägare (33 procent) på stillastående bostadspriser det närmaste året. 31 procent spår sjunkande priser medan 25 procent tror på stigande priser. På tre års sikt tror en majoritet av bostadsägarna att priserna kommer att öka.

Flest bostadsägare tror på stillastående bostadspriser under det kommande året

SBAB Booli Housing Price Expectations (HPE) för kvartal 2: HPE för andra kvartalet i år visar att 33 procent av drygt 1100 tillfrågade bostadsägare under vecka 19-20 tror på stillastående bostadspriser det allra närmaste året. 31 procent spår sjunkande priser medan 25 procent tror på stigande priser.

- Jämfört med första kvartalet är pessimismen nu klart större än tidigare, vilket självklart är färgat av coronakrisen. Men resultatet av vår undersökning, jämfört med SEB:s indikator och Skops senaste undersökning som omfattar delvis andra grupper, tyder på att de som äger sin bostad är betydligt mer optimistiska om prisutvecklingen det närmaste året än andra, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

- En intressant notering är också att resultatet ligger helt i linje med vår senaste prognos från den 16 april. I den spådde vi just stillastående bostadspriser under det kommande året. Den prognosen baserades då på en prognos över ränteutvecklingen och hushållens inkomster, säger Robert Boije.

Majoritet tror på stigande bostadspriser på tre års sikt

En majoritet (51 procent) tror på stigande bostadspriser på tre års sikt. Endast 9 procent tror att bostadspriserna kommer att falla.

- Att betydligt fler tror på stigande bostadspriser på tre års sikt jämfört med på ett års sikt, är knappast förvånande. På kort sikt spelar förstås coronakrisen in på förväntningarna. Och sett över en längre tidsperiod brukar bostadspriserna öka, säger Robert Boije.

- På horisonten tre års sikt är dock bostadsägarna betydligt mer optimistiska än vad vi var i vår senaste prognos. Svagt stigande långräntor i kombination med en långsam utveckling av hushållens disponibla inkomster de kommande åren talar enligt vår prognosmodell inte för stigande bostadspriser på tre års sikt. Avgörande för bostadsprisernas utveckling både i närtid och på lite längre sikt blir förstås vad arbetslösheten tar vägen i kölvattnet av coronakrisen. Här är osäkerheten om utvecklingen förstås mycket stor, säger Robert Boije.

Anm. SBAB Booli Housing Price Expectations (HPE) är en av tre indexserier som SBAB och Booli tar fram för att brett undersöka temperaturen på bostadsmarknaden. De andra två är SBAB Booli Housing Market Index (HMI) som mäter läget för nyproduktionen av bostäder och SBAB Booli Housing Price Index (HPI) som mäter den faktiska prisutvecklingen på bostäder. De första två indexen publiceras kvartalsvis och det senare månadsvis.

SBAB Booli Housing Price Expectations (HPE)

Anm. Undersökningen genomförd av Kantar Sifo under vecka 19-20, 2020. Till följd av avrundningar behöver inte siffrorna summera till hundra procent.  

 

För mer information, vänligen kontakta:

Robert Boije, Chefsekonom, 070-269 45 91, robert.boije@sbab.se

Erik Wennergren, Presschef, 072-451 79 37, erik.wennergren@sbab.se