Press

Pressmeddelande | 2020-04-08

Tremånaders bindningstid mest populär i mars

I mars valde 77 procent av alla som tecknade nya bostadslån på SBAB att binda räntan på tre månader. Det är en ökning sedan i februari, då andelen låg på 73 procent.

Övriga bindningstider i mars

I mars (februari inom parentes) valde 5 (4) procent ettårig bindningstid och 4 (4) procent tvåårig bindningstid. 5 (4) procent av de som tecknade nya bolån valde treårig bindningstid. I mars valde 9 (11) procent av SBAB:s nya bolånetagare att binda bolånet på fem år.

- När det är oroliga tider är det många som känner ett behov av att få ordning och koll på sin ekonomi. Just nu är det är ett bra tillfälle att skaffa sig en överblick över sin egen ekonomiska situation, där ju också bolånen ingår. Med goda marginaler i privatekonomin, och om du klarar en räntehöjning, kan du ligga kvar på rörligt. Har du små marginaler i din ekonomi kan det vara värt att överväga att binda hela eller delar av lånet. Det kan vara en trygghet att veta exakt vad du ska betala per månad i en annars orolig period. Räkna på hur högre ränta skulle slå mot dig, fundera också på hur länge du ska bo i din bostad och bestäm bindningstid efter det, säger Claudia Wörmann, Boendeekonom på SBAB.

Villa och bostadsrätt

 

3 mån

1 år

2 år

3 år

4 år

5 år

Villa

78%

3%

2%

4%

1%

12%

Bostadsrätt

76%

6%

6%

5%

1%

6%

I mars hade villaköpare en större benägenhet att binda på fem år jämfört med köpare av bostadsrätt. Förklaringen ligger sannolikt i att bostadsrätten är mer av ett transitboende, man bor kortare period i en bostadsrätt än vad man gör i en villa.

Nyutlåning till privatkunder, procentuell fördelning på bindningstider

Bindningstid

2017

2018

2019

Jan 20

Feb

Mars

3 månader

66

75

70

74

73

77

1–4 år

33

23

28

18

16

15

5–10 år

1

1

4

9

11

9

Totalt

100

100

100

100

100

100

Procenttalen har avrundats och summerar därför inte alltid till 100. Statistiken för senaste månaden är preliminär.


För mer information, vänligen kontakta:

Claudia Wörmann, Boendeekonom SBAB, 0709-90 68 14, claudia.wormann@sbab.se

Erik Wennergren, Presschef, 072-451 79 37, erik.wennergren@sbab.se