Press

Pressmeddelande | 2020-02-04

SBAB höjer bolåneräntorna

Från och med tisdag 4 februari höjer SBAB listräntorna för lån med 1–5 års bindningstid med 0,05 procentenheter. Listräntan för lån med 3-månaders bindningstid höjs med 0,10 procentenheter. Ändringarna sker till följd av ökade upplåningskostnader. Listräntorna för lån med 7 och 10 års bindningstid lämnas oförändrade.

Riksbanken meddelade den 19 december att de höjer reporäntan till noll procent. Samtidigt indikerades att räntan kommer att ligga på denna nivå under lång tid framöver. Både de korta och långa marknadsräntorna steg under hösten och vintern 2019. SBAB:s upplåningskostnader ökade vilket medförde att bolånemarginalerna minskade. SBAB har som ambition att agera transparent i räntesättningen med en följsamhet mellan bolåneräntorna och upplåningskostnaderna, därav denna höjning av bolåneräntorna.

SBAB:s lägsta bolåneränta för bolån med 3-månaders bindningstid är efter höjningen 1,29 procent, vilket erbjuds kunder med en belåningsgrad om högst 60 procent och lånebelopp om lägst 1 mnkr, samt där bostaden har energiklass A eller B vilket gör bolånet till ett Grönt bolån.

I tabellen nedan framgår SBAB:s listräntor för bolån. Listräntorna gäller även för bolån förmedlade via SBAB:s samarbetspartner Sparbanken Syd. Såsom tidigare informerats är detta samarbete under avveckling.

Bindningstid

Förändring (procentenheter)

Listränta (%)

3 månader

+0,10

1,74

1 år

+0,05

1,74

2 år

+0,05

1,74

3 år

+0,05

1,74

4 år

+0,05

1,74

5 år

+0,05

1,74

7 år

oförändrad

1,94

10 år

oförändrad

2,24

 

SBAB:s modell för räntesättning är enkel och transparent. Kundens bolåneränta ligger alltid nära listräntan där bostadens belåningsgrad för lån om lägst 1 mnkr avgör hur stort ränteavdrag som görs från listräntan. Kunden slipper att förhandla om bolåneräntan och SBAB ställer inga krav på andra bankengagemang. Du kan enkelt räkna ut vilken ränta du erbjuds på sbab.se/bolanekalkyl.

Om bostaden är energieffektiv blir bolåneräntan ännu lägre genom ränterabatt om 0,10 procent för energiklass A och B samt 0,05 procent för energiklass C. Bolånet blir då ett Grönt bolån.

I tabellen nedan framgår exempelräntor för bolån på 1 mnkr eller mer, vid 60 procent belåningsgrad eller lägre (ränta för Grönt bolån inom parentes).

Bindningstid

0–60 % belåningsgrad

3 månader

1,39 (1,29)

1 år

1,39 (1,29)

2 år

1,39 (1,29)

3 år

1,39 (1,29)

4 år

1,39 (1,29)

5 år

1,39 (1,29)

7 år

1,59 (1,49)

10 år

1,89 (1,79)


För mer information, vänligen kontakta:

Erik Wennergren, presschef, 072-451 79 37, erik.wennergren@sbab.se