Press

Pressmeddelande | 2019-11-26

Ökning av antalet nyproducerade bostadsrätter senaste fem åren

SBAB har med hjälp av siffror från Booli jämfört utbudet av nyproducerade bostadsrätter till salu fem år tillbaka. I samtliga län har utbudet av bostadsrätter till salu ökat förutom i Östergötlands län där utbudet minskat och i Hallands län där utbudet är detsamma som för fem år sedan. I många län har det skett en mycket kraftig ökning av antalet nyproducerade bostadsrätter till salu över den senaste femårsperioden, men från mycket låga nivåer.

Nyproduktionen i Sverige

Undersökningen omfattar nyproducerade bostadsrätter som var till salu mellan 1 augusti till 20 november i år jämfört med samma period 2015, 2016, 2017 och 2018. På riksnivå ökade utbudet gradvis från 2015, befann sig på all time high 2018 och har nu i år sjunkit ned något. Det fanns 11 854 bostadsrätter till salu mellan augusti och november 2015, i år fanns det 25 045.

Antal nyproducerade bostadsrätter till salu:

2015

2016

2017

2018

2019

11 854

16 201

23 149

27 012

25 045

Källa: Booli

 

Länsvis utveckling

Blekinge, Norrbotten, Dalarna och Gotland står för den kraftigaste ökningen av nyproducerade bostadsrätter mellan 2015 och 2019.

- De län som står för den kraftigaste ökningen hade i stort sett ingen nyproduktion alls att tala om 2015, det slår förstås igenom i mätningen, säger Claudia Wörmann, Boendeekonom på SBAB.

Storstadsregionerna

Av de totalt 25 045 bostadsrätter som fanns till salu i år fanns 17 393 i storstadslänen, storstadsregionerna står därmed för 69 procent av totala nyproduktionsmarknaden.

- Man ska komma ihåg att bostadsmarknaderna skiljer sig åt beroende på var i landet man befinner sig. På vissa orter utanför storstads- och tillväxtregionerna konkurrerar nyproduktionen på ett helt annat sätt med låga priser i det befintliga beståndet och att det kan finnas en hyresmarknad som fungerar hyfsat. Det ställer höga krav på nyproduktionen på dessa orter. Det kommer lite olika signaler om vart nyproduktionsmarknaden är på väg, en del menar att det nu lossnat lite. I andra regioner har man inte upplevt den tröghet som nu lossnat, säger Claudia Wörmann, Boendeekonom på SBAB.

- Och ja, det har byggts likriktat för en inte så bred målgrupp, som dessutom ska anpassa sig efter amorteringskrav och kontantinsats, men helt lätt är det inte att bredda utbudet. Innovationer och idéer finns det gott om men regelverket gör dem svåra att realisera. Jag hoppas att 2020 innebär en större möjlighet att bredda utbudet av nyproduktion så att fler kan efterfråga den, avslutar Claudia Wörmann.

 

Nyproducerade bostadsrätter senaste fem åren

2015

2016

2017

2018

2019

Blekinge län

12

174

79

165

258

Norrbottens län

32

163

150

209

252

Dalarnas län

57

66

122

99

314

Gotlands län

63

45

204

162

131

Västra Götalands län

1 353

1 831

2 501

3 923

4 798

Södermanlands län

270

544

590

922

835

Västerbottens län

159

423

168

293

459

Kalmar län

61

139

98

193

166

Värmlands län

172

210

128

262

452

Skåne län

1 515

1 321

2 670

3 616

3 645

Riket

11 854

16 201

23 149

27 012

25 045

Örebro län

366

529

739

645

719

Stockholms län

4 614

7 574

10 928

11 038

8 950

Västmanlands län

234

102

341

393

418

Jönköpings län

247

223

259

446

426

Kronobergs län

289

539

378

437

446

Västernorrlands län

51

138

226

200

75

Uppsala län

819

1 186

2 571

2 223

1 305

Jämtlands län

100

56

38

83

144

Gävleborgs län

113

76

133

315

137

Hallands län

405

134

253

461

409

Östergötlands län

922

728

573

927

706

Källa: Booli

 


För mer information, vänligen kontakta:

Claudia Wörmann, Boendeekonom SBAB, 0709-90 68 14, claudia.wormann@sbab.se

Erik Wennergren, Presschef, 072-451 79 37, erik.wennergren@sbab.se

  

Om statistiken

 

Utbudet nyproduktion

Visar antal bostadsannonser som varit aktiva någon gång under perioden 1 augusti till 20 november 2015, 2016, 2017, 2018 och 2019. Inkluderar inte planerade bostäder men bostäder som är under uppförande och som är bokningsbara.

Felmarginaler

Då mäklare eller byggherrar byter publiceringssystem kan detta påverka statistiken på grund av att det uppstår dubbletter under perioden.