Press

Pressmeddelande | 2019-11-13

Lågtryck för nya bostadsrätter i Uppsala men högtryck i Norrköping – hur ser det ut hos dig?

SBAB och dotterbolaget Booli lanserar idag ett nytt index som visar läget för nyproduktionen av bostadsrätter, villor och hyresrätter. Indexet mäter hur utbudet av nya bostäder och priserna på dem förhåller sig till efterfrågan med hänsyn tagen till hushållens köpkraft på respektive ort samt flyttmönster. För Sverige som helhet och i genomsnitt för våra tre storstadsområden råder balans för samtliga boendeformer. I Uppsala råder lågtryck medan det i Norrköping är högtryck för nya bostadsrätter. I Malmö och Göteborgs kommun är tendensen tydligt negativ för bostadsrätter. Se hur det ser ut där du bor och för din boendeform!

SBAB lanserar idag tillsammans med bostadssöktjänsten Booli ett nytt bostadsmarknadsindex som speglar läget i nyproduktionen av bostadsrätter och villor i alla de områden i Sverige där det finns tillräcklig försäljningsstatistik. För hyresrätter redovisas indexet ner till storstadsområde. Arbetet med att ta fram indexet har gjorts av analysföretaget Evidens på uppdrag av SBAB och bygger på bland annat data från Booli över bostadspriser och nyproduktion. Indexet kommer att publiceras kvartalsvis.

Ett index inom spannet 0,5–1,5 tolkas som en marknad som är i balans. Ett index som överstiger 1,5 tolkas som att nyproduktionsvolymen är tydligt större än hushållens efterfrågan. Ett index som understiger 0,5 innebär att nyproduktionsvolymen är tydligt mindre än hushållens efterfrågan.

- Vi har i samarbete med analysföretaget Evidens tagit fram ett helt unikt index som syftar till att fånga läget för nya bostäder i olika upplåtelseformer. Indexet kommer att vara en viktig input bland andra i SBAB:s egna analyser av läget för nyproduktionen. Men vi hoppas och tror att det också kommer att efterfrågas av andra aktörer verksamma inom bostadsbranschen, en bredare allmänhet samt media som är intresserade av hur läget ser ut för nyproduktionen i olika områden i Sverige, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

- Indexet visar bland annat att det för Sverige som helhet och i genomsnitt för våra tre storstadsområden det andra kvartalet i år var balans för samtliga upplåtelseformer. I Uppsala var det lågtryck medan det i Norrköping var högtryck för nyproducerade bostadsrätter. I Malmö och Göteborgs kommun är tendensen tydligt negativ för bostadsrätter. I Stockholmsområdet pekar indexet på att läget för nyproduktionen av bostadsrätter är besvärligt i särskilt Järfälla medan det ser betydligt ljusare ut på Lidingö. Generellt sett ser läget i genomsnitt något bättre ut för småhus än för bostadsrätter i Stockholmsområdet just nu, säger Robert Boije.

Bifogat finns indexet beräknat för de områden där tillräcklig prisstatistik finns, ett urval av diagram för olika områden, samt en teknisk bilaga som ger en beskrivning av hur indexet är framtaget. Se hur det ser ut där just du bor!


För mer information, vänligen kontakta:

Robert Boije, Chefsekonom, 070-269 45 91, robert.boije@sbab.se

Erik Wennergren, Presschef, 072 - 451 79 37, erik.wennergren@sbab.se