Press

Pressmeddelande | 2019-09-17

SBAB sänker bolåneräntorna för alla bindningstider längre än 3 månader

Från och med tisdag 17 september sänker SBAB listräntorna för bolån med 1, 2, 3, 4, 5, 7 och 10 års räntebindningstid med mellan 0,05 och 0,20 procentenheter. Ny lägsta bolåneränta blir efter sänkningen 1,09 procent för bolån med högst 60 procent belåningsgrad om lägst 1 mnkr och med energiklass A eller B. SBAB sänkte senast bolåneräntorna den 25 juni. 

SBAB:s upplåningskostnader för längre löptider har fortsatt att minska under sommaren vilket medfört att bolånemarginalerna för längre löptider har ökat. Styrräntorna både i USA och Europa har sänkts ytterligare och nyligen meddelade Riksbanken att reporäntan lämnas oförändrad på -0,25 procent. Marknadens förväntningar på högre ränteläge har minskat och de längre marknadsräntorna har därför sjunkit. SBAB har som ambition att agera transparent i räntesättningen med en följsamhet mellan bolåneräntorna och upplåningskostnaderna, därav denna sänkning av bolåneräntorna.

- Vi märker tydligt att marknaden förväntar sig att det extrema ränteläget kommer att bestå under en längre tid och det påverkar i sin tur SBAB:s upplåningskostnader. När våra upplåningskostnader sjunker är vår ambition att det även ska märkas för våra kunder och vi justerar därför ner bolåneräntorna för alla räntebindningstider längre än 3 månader. För kunder med bolån på 1 mkr eller mer och med en belåningsgrad på högst 60% är vår bolåneränta med 2 och 3 års bindningstid nu endast 1,19 procent. För Grönt bolån kan den bli 1,09 procent, säger Klas Danielsson, VD SBAB.

I tabellen nedan framgår SBAB:s listräntor för bolån. Listräntorna gäller även för bolån förmedlade via SBAB:s samarbetspartners ICA Banken och Sparbanken Syd. Såsom tidigare informerats är dessa samarbeten under avveckling och upphör från och med 1 december 2019.

Bindningstid

Förändring
(procentenheter)

Listränta (%)

3 månader

Oförändrad

1,64

1 år

-0,05

1,59

2 år

-0,05

1,54

3 år

-0,10

1,54

4 år

-0,10

1,59

5 år

-0,20

1,64

7 år

-0,20

1,89

10 år

-0,20

2,29


SBAB:s modell för räntesättning är enkel och transparent. Kundens bolåneränta ligger alltid nära listräntan där bostadens belåningsgrad för lån om lägst 1 mnkr avgör hur stort ränteavdrag som görs från listräntan. Kunden slipper att förhandla om bolåneräntan och SBAB ställer inga krav på andra engagemang. SBAB:s kunder kan enkelt räkna ut vilken ränta de erbjuds på sbab.se/bolanekalkyl.

Om bostaden är energieffektiv blir bolåneräntan ännu lägre genom ränterabatt om 0,10 procent för energiklass A och B samt 0,05 procent för energiklass C. Bolånet blir då ett Grönt bolån.

I tabellen nedan framgår exempelräntor för bolån på 1 mnkr eller mer vid 60 procent belåningsgrad eller lägre (ränta för Grönt bolån inom parentes).


Bindningstid

0-60 % belåningsgrad

3 månader

1,29 (1,19)

1 år

1,24 (1,14)

2 år

1,19 (1,09)

3 år

1,19 (1,09)

4 år

1,24 (1,14)

5 år

1,29 (1,19)

7 år

1,54 (1,44)

10 år

1,94 (1,84)


För mer information, vänligen kontakta:

Erik Wennergren, Presschef, 072-451 79 37, erik.wennergren@sbab.se