Press

Pressmeddelande | 2019-08-28

16 000 fler bostadsrätter till salu i sommar jämfört med 2016

SBAB har med hjälp av siffror från Booli kartlagt hur stort utbudet av begagnade bostadsrätter var juli till augusti 2019 jämför med samma period 2016. Under juli och augusti 2016 fanns det i hela Sverige totalt 16 171 bostadsrätter till salu att jämföra med 32 836 i år. Statistiken omfattar inte nyproduktion.

Ökning i alla län

Antalet bostadsrätter till salu har ökat i samtliga län och har skett gradvis från 2016, med en liten ökning från 2016 till 2017. Under 2018 ökade utbudet rejält och har sedan dess ökat ännu mer. Jämför man 2016 med 2019 har det skett en dramatisk ökning under juli och augusti. Speciellt tydlig är ökningen, förutom i storstadslänen, i län där det skett mycket nyproduktion, såsom i Uppsala, Örebro och Västmanlands län, för att nämna några.

Det finns flera förklaringar till det gradvis ökade utbudet. En del av förklaringen är den trögare marknaden. De som inte fick sin lägenhet såld under våren lät bostaden vara till salu även över sommaren. En fördröjning i förmedlingstiden på ett par dagar påverkar också utbudet.

- En anledning till att utbudet ökat under sommaren i år kan kopplas till den stora nyproduktionen vi haft men som nu stannat av. Omflyttningen är högst de första åren i helt nya projekt. Någon som har köpt säljer på grund av ändrad inkomst och någon annan för att man inte trivs. Ett stort utbud genererar längre förmedlingstider vilket också påverkar. Det förekommer också att bostadsutvecklare köper nyproducerade och inflyttningsklara bostäder som inte sålts. De bostäderna kan ibland hamna i statistiken för begagnat. Sammantaget kan man räkna med en höst som går i det stora utbudets tecken, säger Claudia Wörmann, Boendeekonom på SBAB.

Utbudet av begagnade bostadsrätter till salu i Sverige och samtliga län

 

2016

2017

2018

2019

Skillnad 16 - 19

Sverige

16 171

20 117

31 453

32 836

16 665

Blekinge län

128

126

217

242

114

Dalarnas län

255

361

533

608

353

Gotlands län

125

136

192

191

66

Gävleborgs län

308

366

576

550

242

Hallands län

191

255

409

455

264

Jämtlands län

232

268

351

385

153

Jönköpings län

258

315

604

605

347

Kalmar län

241

293

410

418

177

Kronobergs län

100

184

323

357

257

Norrbottens län

276

332

419

460

184

Skåne län

2 505

2 876

4 213

4 431

1 926

Stockholms län

5 838

7 691

12 062

12 373

6 535

Södermanlands län

318

365

659

763

445

Uppsala län

859

1 067

1 669

1 748

889

Värmlands län

294

341

600

565

271

Västerbottens län

323

458

696

653

330

Västernorrlands län

312

375

662

730

418

Västmanlands län

443

498

797

857

414

Västra Götalands län

2 175

2 574

4 143

4 436

2 261

Örebro län

386

495

717

790

404

Östergötlands län

604

741

1201

1219

615

Källa: Booli

Anm. Perioden avser 1 juli till och med 21 augusti för respektive år


För mer information, vänligen kontakta:

Claudia Wörmann, Boendeekonom SBAB, 0709-906814, claudia.wormann@sbab.se

Erik Wennergren, Presschef, 072-451 79 37, erik.wennergren@sbab.se