Press

Pressmeddelande | 2019-07-10

Mäklarbarometern tredje kvartalet: Stark villamarknad i Stor-Göteborg säger prognosen 

Enligt Göteborgs fastighetsmäklare kommer utbudet av bostäder vara oförändrat tredje kvartalet. 4 av 10 fastighetsmäklare gör den bedömningen. 38 procent bedömer att utbudet av bostadsrätter minskar, 35 procent bedömer det för antalet småhus. Efterfrågan på småhus ökar (32 procent) mer än för bostadsrätter (19 procent). Säsong kan förklara att efterfrågan på småhus kommer att öka. 

I SBAB:s Mäklarbarometer har fastighetsmäklare verksamma i landets tre storstadsregioner sedan 2005 fått bedöma marknadsläget utifrån en rad parametrar. Mäklarna bedömer hur senaste kvartalet varit och gör en prognos över kommande tre månader. I och med att fastighetsmäklarna kommer så nära hur både köpare och säljare resonerar kan de tidigt fånga upp det som senare syns i statistiken.

Så här bedöms utbudet bli tredje kvartalet:


Öka

Oförändrat

Minska

Bostadsrätt

23%

40%

38%

Radhus/Villa

27%

38%

35%

Källa: Mäklarbarometern SBAB, andel i procent.


- Det handlar om säsong. Tredje kvartalet med juli, augusti och september, tar många en paus från försäljningen de första två månaderna, framförallt vad gäller bostadsrätter, för att återkomma i september igen. Det förklarar fastighetsmäklarnas bedömning på att efterfrågan på småhus kommer att öka mer än för bostadsrätter, säger Claudia Wörmann, Boendeekonom på SBAB.

Så här bedömer Göteborgsmäklarna prisutvecklingen tredje kvartalet:


Ökar kraftigt

Ökar något

Oförändrat

Minskar något

Minska kraftigt

Bostadsrätt

0%

16%

81%

3%

0%

Radhus/Villa

0%

36%

44%

29%

0%

Källa: Mäklarbarometern SBAB, andel i procent.


- Även Riksbankens räntebesked, signaler om att svensk ekonomi går bra och att vi har låg arbetslöshet kan ge ett visst lugn till bostadsköpare och säljare. Det har skett en gradvis anpassning till amorteringsreglerna samt att det finns en tilltro till marknaden, vilket förstås påverkar viljan och modet att investera i en ny bostad, avslutar Claudia Wörmann.


Fakta om SBAB:s Mäklarbarometer
SBAB:s Mäklarbarometer är en kvartalsvis enkät till 220 fastighetsmäklare i StorStockholm, StorGöteborg och StorMalmö som genomförts sedan 2005. Den görs av Origo Group på uppdrag av SBAB. Den senaste enkäten gjordes från 3 till 17 juni. För fler tabeller och diagram hör gärna av dig.


För mer information, vänligen kontakta:

Claudia Wörmann, Boendeekonom, 070-990 68 14, claudia.wormann@sbab.se

Erik Wennergren, Presschef, 072-451 79 37, erik.wennergren@sbab.se