Press

Pressmeddelande | 2019-07-10

Mäklarbarometern tredje kvartalet: Färre bostadsrätter till salu i Stor-Stockholm

Enligt Stockholms fastighetsmäklare kommer utbudet av bostadsrätter till salu minska tredje kvartalet medan antalet villor till salu förblir oförändrat. Efterfrågan blir oförändrad till ökande på både bostadsrätter och småhus. Det minskade utbudet kan kopplas till att nyproduktionstakten avtagit ordentligt. 

I SBAB:s Mäklarbarometer har fastighetsmäklare verksamma i landets tre storstadsregioner sedan 2005 fått bedöma marknadsläget utifrån en rad parametrar. Mäklarna bedömer hur senaste kvartalet varit och gör en prognos över kommande tre månader. I och med att fastighetsmäklarna kommer så nära hur både köpare och säljare resonerar kan de tidigt fånga upp det som senare syns i statistiken.

Så här bedöms utbudet bli tredje kvartalet:


Öka

Oförändrat

Minska

Bostadsrätt

22%

29%

48%

Radhus/Villa

21%

40%

39%

Källa: Mäklarbarometern SBAB, andel i procent.


- Det handlar om säsong. Fastighetsmäklarna bedömer tredje kvartalet med juli, augusti och september då många tar paus från försäljningen de första två månaderna i perioden för att återkomma i september igen. Men det kan också vara så att nyproduktionstakten, som kraftigt avtagit, slår igenom i fastighetsmäklarnas bedömningar, säger Claudia Wörmann, Boendeekonom på SBAB.

Så här bedömer Malmömäklarna prisutvecklingen tredje kvartalet:


Ökar kraftigt

Ökar något

Oförändrat

Minskar något

Minska kraftigt

Bostadsrätt

3%

29%

63%

5%

0%

Radhus/Villa

5%

33%

55%

5%

2%

Källa: Mäklarbarometern SBAB, andel i procent.


- Nyligen kom besked om att räntan lämnas oförändrad. Svensk ekonomi går stark, vi har många människor i arbete vilket speglas i fastighetsmäklarnas prognos om bostadspriserna. Det har skett en anpassning till amorteringsreglerna och att det finns en tilltro till marknaden, vilket förstås påverkar avslutar Claudia Wörmann.


Fakta om SBAB:s Mäklarbarometer
SBAB:s Mäklarbarometer är en kvartalsvis enkät till 220 fastighetsmäklare i StorStockholm, StorGöteborg och StorMalmö som genomförts sedan 2005. Den görs av Origo Group på uppdrag av SBAB. Den senaste enkäten gjordes från 3 till 17 juni. För fler tabeller och diagram hör gärna av dig.


För mer information, vänligen kontakta:

Claudia Wörmann, Boendeekonom, 070-990 68 14, claudia.wormann@sbab.se

Erik Wennergren, Presschef, 072-451 79 37, erik.wennergren@sbab.se