Press

Pressmeddelande | 2019-06-25

SBAB sänker bolåneräntorna igen

Från och med tisdag 25 juni sänker SBAB listräntorna för bolån med 2, 3, 4, 5, 7 och 10 års räntebindningstid med mellan 0,10 och 0,40 procentenheter. SBAB sänkte senast bolåneräntorna den 12 februari och då för samtliga bindningstider. 

SBAB:s upplåningskostnader för längre löptider har den senaste tiden minskat vilket medfört att bolånemarginalerna för längre löptider har ökat. Riksbanken och andra centralbanker har med anledning av vikande konjunktur under de senaste månaderna agerat på ett sätt som bidragit till att marknadens förväntningar på högre ränteläge har minskat och de längre marknadsräntorna har därför sjunkit. Samtidigt har räntespreaden mellan bostadsobligationer och statsobligationer minskat. SBAB har som ambition att agera transparent i räntesättningen med en följsamhet mellan bolåneräntorna och upplåningskostnaderna, därav denna sänkning av bolåneräntorna.

- Det extrema ränteläget fortsätter. Omvärldstrycket från i höstas att bolåneräntorna skulle stiga är som bortblåst. Bolåneräntekurvan blir allt plattare med mycket små ränteskillnader mellan 3-månaders och de längre bindningstiderna. Nu har vi återigen öppnat upp för allmänheten att ansöka om att flytta sitt bolån till SBAB, och det är väldigt roligt att göra det i kombination med en stor sänkning av bolåneräntorna vilket blir som att hälsa alla extra välkomna till SBAB, säger Klas Danielsson, VD SBAB.

I tabellen nedan framgår SBAB:s listräntor för bolån. Listräntorna gäller även för bolån förmedlade via SBAB:s samarbetspartners ICA Banken och Sparbanken Syd. Såsom tidigare informerats är dessa samarbeten under avveckling och upphör från och med 1 december 2019.

Bindningstid

Förändring
(procentenheter)

Listränta (%)

3 månader

-

1,64

1 år

-

1,64

2 år

-0,10

1,59

3 år

-0,15

1,64

4 år

-0,20

1,69

5 år

-0,25

1,84

7 år

-0,30

2,09

10 år

-0,40

2,49


SBAB:s modell för räntesättning är enkel och transparent. Kundens bolåneränta ligger alltid nära listräntan där bostadens belåningsgrad för lån om lägst 1 mnkr avgör hur stort ränteavdrag som görs från listräntan. Kunden slipper alltid att förhandla om bolåneräntan och SBAB ställer inga krav på andra engagemang. SBAB:s kunder kan enkelt räkna ut vilken ränta de erbjuds på sbab.se/bolanekalkyl.

Om bostaden är energieffektiv blir bolåneräntan ännu lägre genom ränterabatt om 0,10 procent för energiklass A och B samt 0,05 procent för energiklass C. Bolånet blir då ett Grönt bolån.

SBAB har öppnat igen för allmänheten att flytta sitt bolån

SBAB hade ett rekordhögt ansökningsflöde för bolån under våren och försommaren vilket medförde kapacitetsproblem att handlägga ansökningarna. Som en konsekvens av detta pausade SBAB under en kort period möjligheten att flytta sitt bolån från annan bank till SBAB. Detta för att säkerställa god service för kunder som önskade låna för köp av ny bostad och för att höja sitt bolån. Arbete pågår kontinuerligt för att utöka kapaciteten och för att digitalisera och effektivisera processer. Sedan den 20 juni är det återigen öppet att ansöka om att flytta sitt bolån från andra banker till SBAB.


För mer information, vänligen kontakta:

Erik Wennergren, Presschef, 072-451 79 37, erik.wennergren@sbab.se