Press

Pressmeddelande | 2019-05-29

Utbudet större än efterfrågan på bostadsrättsmarknaden

SBAB har med hjälp av siffror från bostadssajten Booli undersökt hur utbudet ser ut på nyproduktions- respektive begagnatmarknaden för bostadsrätter i april i år jämfört med april 2018. I riket som helhet har andelen nyproducerade bostadsrätter till salu i april minskat något jämfört med förra året. I nio län har nyproduktionsmarknaden minskat. Bostadsrättsutbudet för begagnade bostäder har ökat i alla län förutom i Örebro och på Gotland.

Utbudet i april i år jämfört med i fjol

Utbudet av begagnade bostadsrätter till salu var fler i år jämfört med april i fjol. Ökningen är dock marginell, i år fanns det 20 623 begagnade lägenheter till salu, och i april i fjol fanns det 19 526. Nyproduktionsmarknaden har minskat, från 19 888 nya bostadsrätter i fjol, till 19 022 i år.

- Förklaringen till det ökade utbudet på begagnatmarknaden ligger inte i att fler vill säja sina bostadsrätter samtidigt, orsaken ligger i att fler väljer att sälja innan de köper ny bostad, det påverkar förmedlingstiderna. För ett par år sedan var det vanligt att bostäder såldes innan visning, något som idag är väldigt ovanligt. Det byggs upp ett förråd av bostäder till salu helt enkelt. För en del har det blivit svårare att köpa bostad, det påverkar efterfrågan, så idag är det helt klart så att utbudet överstiger efterfrågan, säger Claudia Wörmann Boendeekonom på SBAB.

- 68 procent av alla nya bostadsrätter som var till salu i april fanns i storstadslänen. I en del län där nyproduktionsmarknaden minskat kan man koppla det till enstaka projekt som sålt slut. I andra län, med hög nyproduktionstakt och många projekt som exempelvis i Uppsala och i Stockholm kan minskningen förklaras av att man dragit i bromsen, säger Claudia Wörmann Boendeekonom på SBAB.

Länsvisa olikheter

I Gotlands län har antalet nyproducerade bostadsrätter ökat med 374 procent, i april 2018 fanns det 27 nyproducerade bostadsrätter till salu, i år fanns det 128. I Blekinge är ökningen av nyproducerade bostadsrätter 249 procent, från 49 nya bostadsrätter förra året till 171 i år.

Antal bostadsrätter till salu sorterat efter län i april 2018 jämfört med 2019

Område

BegagnadeApril 2019

Begagnade

April 2018

Skillnad i %

Nyproduktion

April 2019

Nyproduktion

April 2018

Skillnad i %

Blekinge län

119

102

17

171

49

249

Dalarnas län

382

291

31

191

116

65

Gotlands län

111

115

-3

128

27

374

Gävleborgs län

368

310

19

75

264

-72

Hallands län

273

235

16

302

217

39

Jämtlands län

285

253

13

35

69

-49

Jönköpings län

361

285

27

333

262

27

Kalmar län

252

234

8

77

74

4

Kronobergs län

195

181

8

413

396

4

Norrbottens län

257

238

8

245

206

19

Skåne län

2547

2374

7

2408

2142

12

Stockholms län

8607

8410

2

7207

8774

-18

Södermanlands län

490

396

24

767

542

42

Uppsala län

996

960

4

1319

1927

-32

Värmlands län

363

330

10

197

244

-19

Västerbottens län

421

418

1

230

226

2

Västernorrlands län

387

385

1

120

282

-57

Västmanlands län

478

475

1

293

317

-8

Västra Götalands län

2631

2470

7

3327

2542

31

Örebro län

425

454

-6

556

598

-7

Östergötlands län

675

610

11

628

614

2

Källa: Booli

 

 

Om statistiken


Utbudet nyproduktion

Visar antal bostadsannonser som varit aktiva någon gång under april 2018 respektive 2019. Inkluderar inte planerade bostäder men bostäder som är under uppförande och som är bokningsbara.

Utbudet succession (begagnade bostäder)

Visar antal bostadsannonser som varit aktiva någon gång under april 2018 respektive 2019.

Felmarginaler

Då mäklare eller byggherrar byter publiceringssystem kan detta påverka statistiken på grund av att det uppstår dubbletter under perioden.


För mer information, vänligen kontakta:

Claudia Wörmann, Boendeekonom SBAB, 0709-90 68 14, claudia.wormann@sbab.se

Erik Wennergren, Press- och PR-ansvarig, 072-451 79 37, erik.wennergren@sbab.se