Press

Pressmeddelande | 2019-02-26

Ökat utbud av nyproducerade bostadsrätter i januari 

SBAB har med hjälp av siffror från Booli jämfört utbudet på bostadsrättsmarknaden i januari i år med samma period förra året. Resultatet visar att det finns fler bostadsrätter till salu på nyproduktionsmarknaden i år jämfört med förra året. I tre län har utbudet minskat.


67 procent av nyproduktionsmarknaden i storstadsregionerna
Förra året fanns det totalt 19 016 nyproducerade bostadsrätter till salu i Sverige, i år fans det 20 815. Av de totalt 20 815 nya bostadsrätterna var 13 798 till salu i storstadslänen. 2 653 nyproducerade bostadsrätter var i januari i år till salu i Skåne län, 7 822 i Stockholms län och 3 323 i Västra Götalands län. 67 procent av det totala utbudet av nyproducerade bostadsrätter var till salu i landets tre storstadsregioner. Det är en minskning sedan samma tid förra året då 71 procent av alla nyproducerade bostadsrätter till salu fanns i storstadsregionerna.

- I Sverige som helhet ökade antalet bostadsrätter på nyproduktionsmarknaden i januari jämfört med förra året. Utbudet har dock minskat i Stockholms län, i Uppsala län och i Västerbotten. Man har helt enkelt slagit av på takten, i Stockholm och Uppsala anpassar man sig till vikande efterfrågan. Det sker en anpassning helt enkelt, säger Claudia Wörmann, Boendeekonom på SBAB.

Begagnade bostäder har däremot minskat
Totalt sett har utbudet av begagnade bostadsrätter till salu minskat. I Jämtland, Skåne, Stockholm, Uppsala, Västerbotten, Örebro och Östergötlands län har antalet lägenheter till salu minskat i år jämfört med samma period förra året. Förra året fanns det 19 753 begagnade bostadsrätter till salu i januari. I år fanns det 18 222.

- Sammanställningen är en påminnelse om att Sveriges bostadsmarknad inte är en enda och att Stockholm inte är norm. På vissa orter och i län utanför storstadsregionerna har man aldrig känt igen sig i beskrivningen av nyproduktionsmarknaden, utan det har tuffat på som vanligt, avslutar Claudia Wörmann.

Antal bostadsrätter till salu sorterat efter län januari 2018 och 2019


Län

Begagnatmarknaden

januari 2018

Begagnatmarknaden januari 2019

Nyproduktion januari 2018

Nyproduktion januari 2019

Riket

19 753

18 222

19 016

20 815

Blekinge

93

99

22

132

Dalarna

275

306

135

79

Gotland

105

105

38

81

Gävleborg

262

301

88

180

Halland

224

241

241

269

Jämtland

237

231

44

49

Jönköping

267

310

291

344

Kalmar

211

216

76

112

Kronoberg

176

176

328

428

Norrbotten

212

254

118

230

Skåne

2 253

2 261

2 046

2 653

Stockholm

9 205

7 612

8 962

7 822

Södermanland

358

400

409

774

Uppsala

1 011

994

1 747

1 552

Värmland

306

328

187

252

Västerbotten

342

316

143

306

Västernorrland

313

338

252

221

Västmanland

401

424

355

427

Västra Götaland

2 460

2 282

2 523

3 323

Örebro

433

423

584

644

Östergötland

609

605

427

737


För mer information, kontakta gärna:

Claudia Wörmann, Boendeekonom SBAB, 0709-90 68 14, claudia.wormann@sbab.se

Erik Wennergren, Presschef SBAB, 0724-51 79 37, erik.wennergren@sbab.se

 

 

Om statistiken

Utbudet nyproduktion
Visar antal bostadsannonser som varit aktiva någon gång under januari 2018 och 2019. Inkluderar inte planerade bostäder men bostäder som är under uppförande och som är bokningsbara.

Utbudet succession (begagnade bostäder)
Visar antal bostadsannonser som varit aktiva någon gång januari 2018 och 2019.

Felmarginaler
Då mäklare eller byggherrar byter publiceringssystem kan detta påverka statistiken på grund av att det uppstår dubbletter under perioden.