Press

Pressmeddelande | 2018-12-10

SBAB har nöjdaste företagskunderna med fastighetslån 2018

SBAB har Sveriges mest nöjda fastighetslånekunder 2018, i SKI:s, Svenskt Kvalitetsindex, årliga mätning av kundnöjdhet inom fastighetslån för företag och bostadsrättföreningar.

Med ett betyg på 74 inom kundnöjdhet ligger SBAB flera enheter före snittet för branschen som är 69,1 och även en bra bit före närmaste konkurrent. Även inom ”lojalitet” har SBAB högst värde, 76,7.

- Fantastiskt roligt. Ett kvitto på att fokus, gediget kunnande och satsning på kundmötet lönar sig. Vi är experter på bostadsfinansierings- och fastighetslån och det visar sig glädjande nog i kundnöjdhet, säger Klas Danielsson, VD på SBAB.

SBAB får högsta betyg vad gäller image, förväntningar, produktkvalitet, service och prisvärdhet. SBAB har starkast värden än snittet bland bankerna på samtliga delfrågor utom "de tekniska tjänsterna", något som det arbetas med att förbättra kontinuerligt, närmast nu en ny version av internetbanken. Även hållbarhet har seglat upp som en avgörande fråga för kunderna.

- 45 % av de tillfrågade anser att hållbarhetsfrågan är avgörande vid val av leverantör, Hållbarhet är en mycket viktig fråga för SBAB där vi under åren har utvecklat såväl Gröna lån till bostadsrättsföreningar som Gröna bolån till privatkunder, var första svenska bank som emitterade gröna obligationer och har ett starkt engagemang för hemlöshetsfrågan i Sverige, säger Klas Danielsson.

Om SBAB Företag & Brf

Sedan SBAB bildades 1985 har företaget varit inriktat på finansiering av fastigheter och har med åren blivit specialister inom området. Affärsområde Företag & Brf erbjuder bostadsfinanserings- och sparprodukter till fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar. Kreditgivningen är koncentrerad till tillväxtregionerna kring de tre kontoren i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Om Svenskt Kvalitetsindex

Svenskt Kvalitetsindex (SKI) är ett oberoende undersökningsföretag som genomför kund- och medarbetarstudier.

Om undersökningen

Intervjuerna som underlaget bygger på har genomförts via telefon under perioden oktober – november 2018, studierna är baserade på 647 intervjuer.

Läs mer om undersökningen på www.kvalitetsindex.se


För mer information, kontakta gärna:

Klas Danielsson, VD SBAB, 0706-94 43 01, klas.danielsson@sbab.se