Press

Pressmeddelande | 2018-10-03

Ny konkurrenssituation på bostadsrättsmarknaden

SBAB har med hjälp av siffror från bostadssajten Booli undersökt hur utbudet ser ut på nyproduktions- respektive begagnatmarknaden för bostadsrätter i september (jämfört med juni). I 12 av Sveriges 21 län har antalet nyproducerade bostadsrätter till salu ökat sedan mätningen i juni. Och en ny konkurrenssituation mellan nyproduktions- och begagnatmarknaden är på väg att uppstå.

14 604 nya bostadsrätter till salu i storstadslänen

Totalt fanns det 21 723 nya bostadsrätter till salu i september, 14 604 i storstadslänen. I 12 län var det fler nyproducerade bostadsrätter till salu i september jämfört med i juni. I övriga län har antalet minskat. Och storstadslänen står sammantaget för 67 procent av det totala utbudet.

Begagnatmarknaden nu större än nyproduktionsmarknaden

I september fanns det 21 907 begagnade bostadsrätter till salu och 21 723 nyproducerade. Hösten brukar vara hektisk på bostadsrättsmarknaden och för den som letar ny lägenhet finns det just nu mycket att välja på.

- Mycket pekar på att nyproduktionen på ett helt nytt sätt konkurrerar med begagnatmarknaden. Nu kan köpare av nyproduktion i många projekt titta på en befintlig lägenhet, till skillnad från att bestämma sig på ritningsstadiet, och jämföra den med en begagnad. Situationen är så pass ny att det är svårt att i dagsläget se effekterna av det nya läget, men det kommer att klarna på sikt, säger Claudia Wörmann, Boendeekonom på SBAB.

Antal bostadsrätter till salu sorterat efter län i juni respektive september 2018.

Tabell över antal bostadsrätter till salu juni-september 2018


För mer information, kontakta gärna:

Claudia Wörmann, Boendeekonom SBAB, 0709-90 68 14, claudia.wormann@sbab.se

Karin Hellgren, Chef Extern kommunikation SBAB, 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se


Om statistiken

Utbudet nyproduktion
Visar antal bostadsannonser som varit aktiva någon gång under juni respektive september 2018. Inkluderar inte planerade bostäder men bostäder som är under uppförande och som är bokningsbara.

Utbudet succession (begagnade bostäder)
Visar antal bostadsannonser som varit aktiva någon gång under juni respektive september 2018.

Felmarginaler
Då mäklare eller byggherrar byter publiceringssystem kan detta påverka statistiken på grund av att det uppstår dubbletter under perioden.