Press

Pressmeddelande | 2018-07-17

Storstadslänen står för 80 procent av nyproduktionen

SBAB har med hjälp av siffror från bostadssajten Booli undersökt hur utbudet ser ut på nyproduktions- respektive begagnatmarknaden för bostadsrätter i juni (jämfört med mars). I de flesta länen har antalet nyproducerade bostadsrätter till salu ökat i allmänhet sedan mätningen i mars men en överlägsen majoritet, 80 procent, finns i storstadsregionerna. Bara i Stockholm finns just nu nästan 10 000 osålda nyproducerade bostadsrätter.


Utbudet i juni
Aktiviteten brukar i allmänhet gå ned över sommaren, speciellt för bostadsrätter. Köpare och säljare, i synnerhet en sommar med vackert väder som denna, tar det lite lugnare. Sett till utbudet har nedgången uteblivit. Förutom i Örebro, Dalarna och Kronobergs län, där antalet nyproducerade bostadsrätter till salu minskande något, har antalet nyproducerade bostadsrätter till salu ökat överallt. Framför allt i storstadsregionerna som står för hela 80 procent av utbudet. I Sveriges alla län var det i juni även fler begagnade bostadsrätter till salu jämfört med i mars. Det verkar bli, sett till det stora utbudet redan, så att vi möter en höst med rekordstort utbud.

Att bostadsrätten som bostadsform är mest vanlig i storstadsregionerna återspeglas mycket tydligt i statistiken över utbudet.

– Storstadslänen bidrog med 65 procent av det totala utbudet på begagnatmarknaden, ännu tydligare var det för nyproduktionen. Stockholms, Skånes och Västra Götalands län stod för hela 80 procent av det totala nyproduktionsutbudet av bostadsrätter i juni. Nu pågår diskussioner om hur nyproduktionen är utformad, att bostäderna liknar varandra till utseende och pris. Det är lite sent för det som redan är till salu, men förhoppningsvis ser vi en större variation i det som byggs framöver, säger Claudia Wörmann Boendeekonom på SBAB.


Antal bostadsrätter till salu sorterat efter län i mars respektive juni 2018.

Tabell över utbud nyproduktion och begagnat för bostäder i mars respektive med juni 2018


För mer information, vänligen kontakta:

Claudia Wörmann, Boendeekonom SBAB, 0709-90 68 14, claudia.wormann@sbab.se

Karin Hellgren, Informationschef SBAB, 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se

 

Om statistiken

Utbudet nyproduktion
Visar antal bostadsannonser som varit aktiva någon gång under mars respektive juni 2018. Inkluderar inte planerade bostäder men bostäder som är under uppförande och som är bokningsbara.

Utbudet succession (begagnade bostäder)
Visar antal bostadsannonser som varit aktiva någon gång under mars respektive juni 2018.

Felmarginaler
Då mäklare eller byggherrar byter publiceringssystem kan detta påverka statistiken på grund av att det uppstår dubbletter under perioden.