Press

Pressmeddelande | 2018-05-25

SBAB sänker bolåneräntor

Från och med fredagen den 25 maj sänker SBAB listräntan med 0,10 procentenheter för bolån med de mest populära räntebindningstiderna 3-månader och 1-år, samt med 0,05 procentenheter för bolån med räntebindningstid på 2-år. Räntesänkningarna beräknas få ungefär samma påverkan på genomsnittsräntorna. Listräntorna för bolån med övriga bindningstider lämnas oförändrade.

Med anledning av de högre bolånemarginalerna på de kortare bindningstiderna jämfört med de längre bindningstiderna, konstaterar SBAB att utrymme finns att sänka bolåneräntorna för de kortare bindningstiderna. Som en konsekvens av sänkningen av listräntorna förväntas genomsnittsräntorna sjunka med cirka 0,10 procentenheter. Sänkta bolånekostnader bidrar till en bättre boendeekonomi för de som äger sin bostad. 70 % av SBAB:s bolånekunder har 3-månadersränta och får därmed inom kort en lägre bolåneränta. Nya kunder får ett marknadsledande ränteerbjudande som bidrar till bättre boendeekonomi.

– Boendeekonomi är jättekul. Den senaste tiden har det varit SBAB som har fått mest kunder och växt mest inom bolån i förhållande till marknadsandelen. Det vill vi fortsätta göra. När konkurrensen ökar så ökar vi konkurrensen, säger Klas Danielsson, VD SBAB.

Enkelhet och transparens är centralt i SBAB:s kunderbjudande, vilket den låga skillnaden mellan listräntan och genomsnittsräntan visar samt det faktum att bolåneräntan inte är förhandlingsbar eller beror på andra affärer.

I tabellen nedan framgår SBAB:s aktuella utlåningsräntor för bostadslån till bostadsrätter, villor och fritidshus. Ränteändringen gäller även bostadslån förmedlade via SBAB:s samarbetspartners ICA Banken, Ikano Bank och Sparbanken Syd.

 

Bindningstid

Förändring (%)

Listränta (%)

Genomsnittsränta april (%)

3 månader

- 0,10

1,49

1,44

1 år

- 0,10

1,49

1,49

2 år

- 0,05

1,69

1,62

3 år

Oförändrad

1,99

1,89

4 år

Oförändrad

2,21

2,08

5 år

Oförändrad

2,46

2,38

7 år

Oförändrad

2,90

N/A

10 år

Oförändrad

3,39

3,26


I SBAB:s modell för räntesättning avgör risknivån genom bostadens belåningsgrad samt lånebeloppet vilken exakt bolåneränta man erbjuds. Kunder kan enkelt räkna fram ränteerbjudandet på sbab.se/bolanekalkyl.

 


För mer information, kontakta gärna:

Karin Hellgren, Informationschef SBAB, 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se