Press

Pressmeddelande | 2018-03-08

Fler bostadsrätter till salu kan underlätta separationer 

SBAB har tagit tempen på bostadsmarknaden i landets 20 största kommuner. I fokus står marknaden för treor, hur har utbudet förändrats och vad har hänt med priserna?

Dyrt för den som separerar
Förra året skiljde sig cirka 30 000 par. Och hur många samboförhållanden som upphör utöver det varje år finns inga siffror på. SBAB kunde i en undersökning 2016 konstatera att 29 procent själva, eller någon de känner skjutit upp en separation just på grund av bostadssituationen. Par som separerar och flyttar isär har det tufft på bostadsmarknaden. ­Är det barn inblandat vill man gärna bo i närområdet vilket gör att urvalet geografiskt och ekonomiskt av bostäder minskar för just den här gruppen. Är utbudet lågt påverkas gruppen i synnerhet. Att på en marknad med få bostäder till salu hitta två bostäder i närheten av varandra i ett geografiskt begränsat område kan vara nog så utmanande. Idag är utbudet större än på mycket länge, vilket kan vara gynnsamt.

– Marknadsläget med sjunkande priser och större utbud är både nytt och lite skrämmande för den som aldrig upplevt det tidigare. Vid tider av osäkerhet kan andra reagera med att skjuta på sin flytt, något som inte är så lätt för den som separerar, säger Claudia Wörmann Boendeekonom på SBAB.

På vissa lokala marknader har utbudet ökat markant jämfört med ett år sedan. Det stora utbudet leder ofta till ännu större utbud genom att bostäderna konkurrerar med varandra. Det större urvalet för köpare gör att förmedlingstiderna blir längre. Värt att notera är att statistiken i nedanstående tabell är exklusive nyproduktion.

– Det rekordstora utbudet påverkas lokalt av mycket nyproduktion. Även utan nyproduktionen noteras en ökning av antalet bostadsrättstreor till salu. För gruppen som i stor utsträckning efterfrågar just bostadsstorleken treor, frånskilda med barn, är ofta nyproduktion utesluten beroende på tidsglappet mellan separation och inflyttning. När ett hushåll med barn ska bli två vill många bo i närområdet, dels med närhet till varandra och dels till var man bodde tidigare. På så sätt kan det större utbudet och på många orter lägre priser än förra året, hjälpa människor att komma vidare, säger Claudia Wörmann.

Graf över hur sparandet ser ut vid olika inkomster

Så här har vi gjort
Statistiken medelpriser och antal treor till salu i landets 20 största kommuner är framtagen av Booli på uppdrag av SBAB. Jämförelseperioden är 20171101–20180228 jämfört med samma period föregående år.


För mer information eller statistik på din kommun kontakta gärna:

Claudia Wörmann, Boendeekonom SBAB, 0709-90 68 14, claudia.wormann@sbab.se

Karin Hellgren, Informationschef SBAB, 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se