Press

Pressmeddelande | 2018-02-12

Fler kvinnor än män saknar pengar för oförutsedda utgifter 

SBAB har sammanställt svaren i den senaste Sifoundersökningen om sparande. SBAB:s årliga undersökning kan konstatera att det nu är fler kvinnor än män som uppger att de helt saknar sparade pengar för oförutsedda utgifter.

I förra årets undersökning uppgav 12 procent av männen och 10 procent av kvinnorna att de helt saknade en ekonomisk buffert för oförutsedda utgifter. I år är det endast 7 procent av männen som saknar sparade pengar de lätt kan komma åt medan antalet kvinnor som helt saknar en buffert ligger kvar på 10 procent, precis som i fjolårets undersökning.

- Även om andelen kvinnor som har större sparat kapital har ökat sedan förra året är det anmärkningsvärt att 10 procent fortfarande svarar att det helt saknar den typen av pengar. Jag kan komma på hundra anledningar till varför en buffert behövs för oförutsedda utgifter. Det räcker med att tanden går av eller att diskmaskinen slutar fungera, säger Claudia Wörmann, boendeekonom på SBAB.

Drygt 30 000 skilsmässor per år
Den egna bufferten blir ännu viktigare om man tvingas genomgå en separation. Varje år resulterar cirka 30 000 giftermål i skilsmässa. Utöver det saknas siffror på hur många samboförhållanden som upphör varje år. När ett hushåll ska bli två kan bostadssituationen och privatekonomin bli ett hinder för många att komma vidare.

- För den som separerar kan sparade pengar vara räddningen då två personer på var sitt håll ska stå för hushållskostnader. Kvinnor tjänar i genomsnitt mindre än män och är därför ofta de som drar det kortaste strået vid en separation. Försök att ha en buffert, även om den är liten, framför allt du som är kvinna, säger Claudia Wörmann, boendeekonom på SBAB.

Fem tips till dig som vill bli bättre på att spara:

1. Andra månaden på ett nytt år är ett bra läge att öppna sparkonto och starta ett månatligt sparande.

2. Se över vilka abonnemang du har och gå igenom din ekonomi.

3. Genom att betala räkningarna i tid slipper du påminnelseavgift. Händer det då och då kan det bli en ansenlig summa över året. Använd dig av autogiro och elektronisk faktura så långt det går.

4. Ska du på fest, kalas eller middag och vill köpa ett nytt klädesplagg kan det lätt bli många plagg på ett år. Låna av dina vänner istället för att köpa nytt. Det går också att hyra plagg. Eller spänn bågen högre, testa att ha en helt köpfri period och använd det du har.

5. Var inte för hård mot dig själv. Att spara lite grann när man kan är bättre än att inte spara alls!


Grafer

Andel kvinnor respektive män med sparade pengar de lätt kan komma åt 2017 och 2018

Graf över hur sparandet ser ut vid olika inkomster


Andel kvinnor som svarat att de har sparade pengar de lätt kan komma åt

Graf över hur man sparar beroende på inkomst


Om undersökningen
Undersökningen har genomförts under perioden 1–12 januari 2018 via en webbenkät av TNS Sifo på uppdrag av SBAB. 1 185 personer i åldrarna 20–80 år har svarat på enkäten. Grafer över andelen som har en buffert för oförutsedda utgifter sorterat på kvinnor och män 2017 och 2018.


För mer information, vänligen kontakta:

Claudia Wörmann, Boendeekonom SBAB, 0709-90 68 14, claudia.wormann@sbab.se

Karin Hellgren, Informationschef SBAB, 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se