Press

Pressmeddelande | 2017-10-05

SBAB emitterar ny grön obligation

SBAB emitterade den 4 oktober 2017 en ny grön obligation. Obligationen är i icke säkerställt format, uppgår till SEK 1 750 000 000 och har en löptid på fem år. Transaktionen möttes av god efterfrågan och övertecknades snabbt.

- I mitten av 2016 blev SBAB den första banken i Sverige att emittera en grön obligation. Att vi nu återvänder till marknaden med vår andra gröna obligation visar på kontinuitet och att området är viktigt och prioriterat för SBAB. Vi har ett stort ansvar och därtill stora möjligheter att bidra till den hållbara utvecklingen på kapital- och bostadsmarknaden. Det är såklart också kul att transaktionen möttes av god efterfrågan och ett stort intresse från investerarkollektivet, med en övertecknad orderbok med många högkvalitativa investerare, säger Fredrik Jönsson, chef för Treasury på SBAB.

Om SBAB:s gröna obligationer
De medel som SBAB erhåller från gröna obligationer kommer uteslutande att användas till finansiering eller refinansiering av sådana bostadsfastigheter som uppfyller ett antal kriterier för energieffektivitet alternativt innehar vissa miljöcertifieringar.

Ett ramverk, baserat på ICMA:s "Green Bond Principles", har upprättats där förutsättningarna för utgivande av SBAB:s gröna obligationer samt SBAB:s vidareutlåning beskrivs. Ramverket har granskats av det oberoende klimat- och miljöforskningsinstitut CICERO (Center for International Climate and Environmental Research - Oslo) och SBAB:s gröna obligationer klassas som Medium Green.

SBAB:s ramverk för gröna obligationer samt CICERO:s utlåtande finns tillgängliga här.

 

För mer information, kontakta gärna:

Karin Hellgren, Informationschef SBAB, 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se

Fredrik Jönsson, Head of Treasury SBAB, 08-614 38 22, fredrik.jonsson@sbab.se