Investor Relations

Gröna obligationer

SBAB har tagit fram ett ramverk ("SBAB Green Bond Framework") för utgivande av icke säkerställda gröna obligationer inom ramen för SBAB:s Euro Medium Term Note Programme (EMTN); Rambelopp 13 000 000 000 EUR. Ramverket, ett utlåtande (”Second Opinion”) från CICERO (Center for International Climate and Environmental Research - Oslo) samt den senaste investerarrapporten för SBAB:s gröna obligationer finns tillängliga för nedladdning nedan.


SBAB emitterade den 16 juni 2016 sin första gröna obligation om SEK 2 000 000 000 med en löptid på fem år. Mer information om transaktionen går att hitta nedan.

Notering av SBAB:s gröna obligation på Londonbörsen: