Vi stödjer inte din version av webbläsare och vissa funktioner på sidan kanske därför inte fungerar. Vänligen uppgradera till den senaste versionen. Ignorera

Investor Relations

Gröna obligationer

SBAB har tagit fram ett ramverk ("SBAB Green Bond Framework") för utgivande av icke säkerställda gröna obligationer inom ramen för SBAB:s Euro Medium Term Note Programme (EMTN); Rambelopp 13 000 000 000 EUR. Ramverket, ett utlåtande (”Second Opinion”) från CICERO (Center for International Climate and Environmental Research - Oslo) samt den senaste effektrapporteringen (Green Bonds Impact Report 2017) för SBAB:s gröna obligationer finns tillängliga för nedladdning nedan.

 

Grön obligation 2017

SBAB emitterade den 4 oktober 2017 en ny grön obligation. Obligationen är i icke säkerställt format, uppgår till SEK 1 750 000 000 och har en löptid på fem år.

 

Grön obligation 2016

SBAB emitterade den 16 juni 2016, som första bank i Sverige, en grön obligation. Obligationen är i icke säkerställt format, uppgår till SEK 2 000 000 000 och har en löptid på fem år.

Notering av SBAB:s gröna obligation på Londonbörsen 2016: