Press

Pressmeddelande | 2017-09-26

Mer fakta mindre tyckande – för att minska osäkerheten

SBAB har med hjälp av siffror från Booli analyserat förmedlingstiden för olika bostadstyper i samtliga län i Sverige. Statistiken omfattar alla förmedlingar som skett mellan 28 augusti och 24 september i år jämfört med samma period förra året.

Förmedlingstiden är den tid det tar från det att en bostad annonseras till salu tills dess att den säljs. Om förmedlingstiden ökar mycket är det en indikation på att något dramatiskt skett. Baserat på våra siffror är förmedlingstiden oförändrad. För en del människor som står i begrepp att köpa eller sälja bostad just nu kan motstridiga uppgifter om vart bostadsmarknaden är på väg leda till förvirring.

- Köpare och säljare som sannolikt ska fatta sitt största privatekonomiska beslut i livet matas ständigt och jämt med information om hur bostadsmarknaden utvecklas. I dagsläget tycker jag att man ska titta på ren fakta istället för att ägna sig åt spekulation, säger Claudia Wörmann, Boendeekonom SBAB.

Statistiken visar ingen dramatik

Småhus
Vissa län utmärker sig. I Blekinge tog det förra året 56 dagar att förmedla ett småhus, i år tog det 30 dagar. I Kronobergs län tog det förra året 44 dagar att förmedla en villa, i år tog det 30 dagar. Det är till och med en snabbare förmedlingsprocess i år jämfört med förra året. Och i Uppsala län tog det i år 2 dagar längre (21 dagar) att förmedla ett småhus jämfört med förra året (19 dagar).

Bostadsrätter
På Gotland har förmedlingstiden minskat med 8 dagar för en bostadsrätt på ett år och i Västernorrland tar det idag jämför med förra året precis en vecka längre att förmedla en bostadsrätt.

- Sammantaget har inget dramatiskt skett med förmedlingstiden alls. När det kommer till förmedlingstiden ser bostadsmarknaden i stort sett likadan ut som i fjol, säger Claudia Wörmann.

Om statistiken
Statistiken omfattar alla förmedlingar som skett mellan 28 augusti och 24 september i år jämfört med samma period förra året. Förmedlingstiden i år jämfört med förra året för bostadsrätter och småhus i samtliga län bifogas.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Claudia Wörmann, Boendeekonom SBAB, 0709-90 68 14, claudia.wormann@sbab.se

Karin Hellgren, Informationschef SBAB, 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se


Radhus och villor


Bostadsrätter