Press

Pressmeddelande | 2017-07-05

Bolåntagare fortsätter att välja kort bindningstid

Andelen nya bolåntagare som valde rörlig tremånadersränta ökade något under juni. Det innebär att nivån nu ligger en bit över det historiska genomsnittet på 73 procent. Det visar SBAB:s månadsstatistik över utlåningen till privatpersoner.

Under juni valde 75 procent av bolåntagarna tremånadersräntan, som är kortast möjliga räntebindningstid och därför brukar kallas rörlig ränta, för sina nytecknade bolån hos SBAB. Detta är en uppgång med 6 procentenheter jämfört med maj och en bit över det historiska genomsnittet på 73 procent. Andelen som valde räntebindningstider på mellan ett och fyra år minskade med 6 procentenheter, från 30 till 24 procent. Andelen som valde räntebindningstider på fem år och längre var oförändrad på drygt 1 procent.

- Ett sätt för att prova hur det blir om räntan stiger är att redan nu sätta av skillnaden mellan dagens rörliga ränta och en möjlig högre nivå på ett sparkonto. Det blir ett sätt att se att hushållet faktiskt klarar en högre ränta och ger en sparbuffert som kan användas till högre räntebetalningar i framtiden eller till guldkant på tillvaron, säger Emma Persson, Boendeekonom SBAB.

Andelen nya bolån med 1-3 månaders, 1-4 års och 5-10 års räntebindningstid samt genomsnitt 2008-2017

Stabila nivåer för val av tremånadersränta vid villkorsändring

För de lån som villkorsändras, det vill säga där räntebindningstiden gått ut och ny ska väljas, är efterfrågan på tremånadersränta fortsatt hög. Knappt 9 av 10 bolåntagare valde den kortaste bindningstiden. Andelen som valde tvåårig bindningstid fortsätter samtidigt att minska med knappt 2 procentenheter jämfört med maj.

- Hushållens val av bindningstid hänger i stor utsträckning samman med förväntningarna på räntan framöver. Det är tydligt att de flesta tror att räntan förblir låg under en överskådlig framtid. Men eftersom boendeekonomin är högst individuell skulle fler förmodligen behöva göra ett aktivt val utifrån inkomst, ålder och skuldkvot, säger Emma Persson, Boendeekonom SBAB.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Emma Persson, Boendeekonom SBAB, telefon: 0761-09 27 30, emma.persson@sbab.se

Karin Hellgren, Informationschef SBAB, telefon: 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se