Press

Pressmeddelande | 2017-01-25

Kvinnor planerar sin ekonomi bättre än män men har ändå dåligt samvete

Kvinnor planerar sin ekonomi bättre och avsätter mer regelbundet än män till något specifikt de ska köpa i framtiden, visar SBAB:s senaste undersökning om sparande. Trots detta uppger fler kvinnor att de har dåligt samvete över att de inte sparar tillräckligt.

Svenskar planerar sin ekonomi ganska väl och nästan hälften, 44 procent, uppger att de sätter av pengar regelbundet till något de ska köpa i framtiden som t ex en bil eller en semesterresa. Drygt var tredje, 33 procent, svarar att de sätter av pengar när det finns över och drygt en femtedel, 22 procent, brukar inte alls planera så långt i förväg. Det visar en undersökning bland 1 037 svenskar som SBAB låtit genomföra.

Bland män och kvinnor skiljer det sig en hel del. 81 procent av kvinnorna svarar att de sätter av regelbundet eller sparar när det finns pengar över, mot 71 procent av männen. Skillnaderna återfinns också bland de som inte alls planerar sin ekonomi på detta sätt. Nästan var tredje man, 27 procent, uppger att de inte alls planerar så långt i förväg. Här är kvinnorna mer förutseende och knappt var femte, 17 procent, svarar samma sak.

-    Att sätta av pengar regelbundet till ett köp i framtiden är ett skolboksexempel på hur du skaffar dig en god privatekonomi. En buffert för både oförutsedda och planerade utgifter är alltid bra att ha. Att kvinnor gör det i högre grad kan handla om att de har mindre marginaler, är hemma längre med barnen och oroar sig mer för framtiden. Oavsett drivkraft visar svenska kvinnor på hur det är bra att hantera sin ekonomi, säger Emma Persson, Boendeekonom SBAB.

Diagram 1

Sparar ditt hushåll regelbundet för att i framtiden kunna köpa något specifikt, t ex till ett bilköp, en semesterresa eller en renovering eller annat?

Kvinnor har mer dåligt samvete och sämre koll

Trots den goda framförhållningen i privatekonomin svarar fler kvinnor än män att de har dåligt samvete över att de inte sparar tillräckligt. 44 procent av kvinnorna instämmer helt eller delvis i påståendet om huruvida de har dåligt samvete för att de sparar tillräckligt mot 37 procent av männen. Kunskapen om hur sparandet är placerat skiljer sig också åt mellan könen. 33 procent av männen vet exakt vilken ränta de har på sparkontot mot 23 procent av kvinnorna.

Diagram 2

Vet du vilken ränta du har på ditt sparkonto?

-    Svenska kvinnor borde inte ha dåligt samvete. Vår undersökning visar att de har i stort sett lika högt sparande som män och har dessutom en god sparmoral. Det dåliga samvetet kan handla om att de inte har tillräcklig koll eller en för låg risk i sitt sparande eftersom fler män uppger i vår undersökning att de har sitt sparkapital på börsen. Ha inte dåligt samvete utan satsa på att lära dig mer om ditt sparande, säger Emma Persson, Boendeekonom på SBAB.
 


Om undersökningen

Undersökningen har genomförts under perioden 16-18 januari 2017 via en webbenkät av TNS Sifo på uppdrag av SBAB. 1 037 personer i åldrarna 20-80 år har svarat på enkäten.


För mer informtion, kontakta

Emma Persson, Boendeekonom SBAB, telefon: 0761-09 27 30, emma.persson@sbab.se

Karin Hellgren, Informationschef SBAB, telefon: 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se