Press

Pressmeddelande | 2017-01-11

Bostadsrättsföreningarna blandar räntebindningstider

Bostadsrättsföreningarna har en rätt jämn blandning av olika räntebindningstider på sina lån. Den senaste tiden har efterfrågan på lån med medellång (1-4 år) räntebindning minskat medan både kort och lång räntebindning blivit mer populärt. Tremånadersränta och femårsränta är de vanligaste räntorna. Det visar SBAB:s kvartalsstatistik över utlåningen till bostadsrättsföreningar.

I slutet av december hade 28,2 procent av bostadsrättsföreningarnas lån korta räntebindningstider, dvs. bindningstider under tolv månader. Det var i stort sett samma andel som i slutet av förra kvartalet. Andelen lån som löpte med medellånga räntebindningstider, ett till fyra år, var 31,4 procent medan andelen lån som löpte med lång räntebindningstid, fem år eller mer, var 40,3 procent, också oförändrat jämfört med förra kvartalet.

Andelen medellånga (1-4 år) räntebindningstider har stadigt minskat de senaste fyra åren medan både långa (5 år och längre) och korta (under 1 år) räntebindningstider successivt ökat sina andelar.

-    Sammantaget har bostadsrättsföreningarna en ganska god spridning av ränterisken med jämn fördelning mellan både korta, medellånga och långa räntebindningstider, säger Tor Borg, chefsekonom på SBAB.
De mest populära räntebindningarna var tremånadersränta och femårig ränta med andelar på 28 respektive 26 procent.

Andel bostadsrättsföreningslån med kort, medellång och lång räntebindningstid hos SBAB*

Uppåt för korta räntebindningstider

Fördelningen för de föreningslån som nytecknats visar att intresset för korta räntebindningstider ökade under 2016. Sammantaget placerades 57 procent av de nytecknade lånen till kort räntebindningstid. En uppgång med 15 procentenheter sedan året innan och den högsta andelen på länge. Ganska många av de nytecknade lånen placerades till långa räntebindningstider, andelen var oförändrat 30 procent. Däremot sjönk efterfrågan på medellång (1-4 år) räntebindning, då endast 13 procent av de nytecknade lånen placerades till dessa räntebindningstider.

-    De flesta bostadsrättsföreningar har sannolikt räknat med fortsatt låga räntor och valt kortast möjliga räntebindning under 2016. Samtidigt finns det en ganska stor del som valt att låsa in de historiskt låga räntekostnaderna genom att välja lång räntebindning, säger Tor Borg.

Fördelning på olika räntebindningstider för bostadsrättsföreningars nytecknade lån* hos SBAB

SBAB:s kvartalsstatistik över utlåningen till bostadsrättsföreningar.

Det finns över en miljon bostadsrätter i Sverige och nästan 25 000 aktiva bostadsrättsföreningar. Föreningarnas samlade lån uppgår till 412 miljarder kronor. Vi tror därför att det finns ett allmänt intresse kring hur bostadsrättsföreningarna hanterar sina lån och i början av varje kvartal redovisar vi hur våra föreningskunder har sina lån fördelade på olika räntebindningstider. SBAB publicerar också regelbundet månadsstatistik över privatkundernas val av räntebindningstider.


För mer informtion, kontakta

Tor Borg, Chefsekonom SBAB, telefon: 0761-18 09 02, tor.borg@sbab.se

Karin Hellgren, Informationschef SBAB, telefon: 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se