Press

Pressmeddelande | 2016-12-13

Här är det dyrast att separera i Sverige

SBAB har med hjälp av statistik från Booli räknat ut i vilken kommun i Sverige (exklusive Stockholm, Malmö och Göteborg) det är dyrast att separera. Uträkningen baseras på antagandet att paret som separerar har ett till två barn och köper två treor. Den ena separationen är inte den andra lik, SBAB är väl medvetna om att många separationer avviker från detta antagande.

Under 2015 skickades totalt 30 201 ansökningar om bodelning in till landets domstolar, 3 399 av dessa blev aldrig skilsmässa. I denna statistik ingår inte de samboförhållanden som upphör varje år.
Vi har tagit fram siffror som visar medelpriset på treor i respektive kommun. Från detta medelpris på treor har vi räknat fram hur mycket kontantinsatsen blir, för en och för två personer. Kontantinsatsen för den nya bostaden är endast en liten del av kostnaderna i samband med en separation.

Vår sammanställning visar att det är dyrast att separera i Uppsala kommun. För att två personer ska kunna köpa varsin trea krävs det 388 929 kronor per person i kontantinsats.

Billigast är det för de som separerar och ska köpa en trea i Kristinehamns kommun. Här krävs det 53 750 kronor per person i kontantinsats.

Claudia Wörmann, boendeekonom på SBAB, menar att den stora grupp som separerar varje år kommit i skymundan på bostadsmarknaden.

- Debatten om bostadsmarknaden fokuserar ofta på äldre i lågt belånade villor som inte hittar ersättningsbostäder, och yngre som inte kommer hemifrån i tid, och visst, de har det svårt. Men jag kan faktiskt inte tänka mig en värre situation än den att leva i ett dött förhållande och inte kunna komma vidare, på grund av hur bostadsmarknaden ser ut, säger Claudia Wörmann.
För den som separerar förändras de ekonomiska förutsättningarna i ett slag, när kostnader som tidigare delats på två ska bäras av en.

Det är en sak att ha råd med kontantinsatsen, sen ska du också beviljas lån, kunna amortera och klara dina nya omkostnader på en lön. Det, i kombination med en svår bostadsmarknad får naturligtvis stora konsekvenser för den enskilde, säger Claudia Wörmann.

Hela sammanställningen hittar du här Pdf, 280.7 kB..


För mer informtion, kontakta

Claudia Wörmann Boendeekonom SBAB, 0709- 90 68 14, claudia.wormann@sbab.se

Karin Hellgren, Informationschef SBAB, telefon: 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se