Press

Pressmeddelande | 2016-10-13

Kvinnor – så minskar ni stressen i bostadsköpet

Ett bostadsköp är en viktig affär med många ekonomiska och känslomässiga beslut längs vägen. Den generella bilden är att yngre stressar mer, medan äldre med mer erfarenhet tar det lite lugnare. Mellan könen syns dock en tydlig skillnad. Kvinnor är mer stressade över alla moment i bostadsköpet, visar en ny undersökning från SBAB.

"Bostadsköpet & tryggheten” baseras på en undersökning SBAB låtit Snabba svar genomföra 15-22 september 2016. I undersökningen har 1 049 personer i åldern 20-80 år svarat.

Betydliga skillnader i stressnivåer mellan kvinnor och män

Stressfaktorerna vid ett bostadsköp är många. Du ska hålla koll på alla objekt som kommer ut, gå på visningar och delta i budgivningar. SBAB:s undersökning visar att kvinnor upplever alla dessa moment som mer stressande än män. Skillnaderna är tydligast i de krasst ekonomiska besluten, som att välja bindningstid på lånet. Där känner sig nästan dubbelt så många kvinnor som män stressade.

Emma Persson, boendeekonom på SBAB, vill därför ge följande råd till kvinnor som står inför ett bostadsköp:

1. Läs på! Det är inte rimligt att kunna allt om både boräntor och enstegstätade fasader. Idag finns mycket information på nätet, utnyttja det. Sök på Youtube, nätet och fråga människor i din omgivning som har mer erfarenhet. Att vara bättre påläst kan minska stressen.

2. Lev jämställt om du lever i en relation! Det kan upplevas som riskabelt när en lägenhet stiger i pris i en budgivning eller ha känslan av att välja ”fel” bindningstid. Och kvinnor är generellt sett mindre riskbenägna än män. Dock visade förra året en avhandling från Umeå universitet att kvinnor som lever jämställt är mer riskbenägna. Så strunta i eventuella normer och håll koll på ekonomin i hushållet så ökar chansen för att du vågar ta en väl avvägd risk och vinna i slutändan.

3. När det kommer till bindningstid på lånet, så stressa inte fram ett beslut! Utgå från just din ekonomiska situation och hur det känns i magen. Räntorna är låga just nu så vill du försäkra dig mot stigande kostnader så kan det vara ett bra tillfälle att binda åtminstone en del av lånet. Eller välj rörlig ränta, se till att spara till en räntebuffert så att du har att ta av om räntan skulle stiga och känn efter när stressen har lagt sig kring bostadsköpet.

4. Vässa din förhandlingsteknik! Att förhandla om boräntan stressar många kvinnor. Men att vara en duktig förhandlare tjänar du på även när det kommer till exempelvis löneförhandlingar. Det finns mycket att lära om ämnet på exempelvis Youtube. Om du vill ta den enkla vägen finns det flera banker som erbjuder en bra ränta utan förhandling.

Hur stressande upplever du de olika stegen inför och under ett bostadsköp?
Andel som anger att det är ganska eller väldigt stressande


För mer information, kontakta gärna:

Emma Persson, Boendeekonom SBAB, 0761-09 27 30, emma.persson@sbab.se

Karin Hellgren, Informationschef SBAB, 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se