Press

Pressmeddelande | 2016-06-23

Folket gillar amorteringskrav och bolånetak men inte fastighetsskatt och friare hyressättning

Amorteringskrav, bolånetak och sänkta flyttskatter kommer högst upp när svenska folket rankar åtgärder för att komma till rätta med höga skulder, stigande bopriser och bostadsbrist. Friare hyressättning, återinförd fastighetsskatt och ökade bostadsbidrag är de minst populära åtgärderna.

Det visar en enkätundersökning som SBAB låtit CINT/Snabba Svar genomföra under mitten av maj 2016. I enkäten har 2 026 personer i åldern 20-80 år svarat på frågor kring boende, boendeekonomi, bolån och bostadspolitik. Enkäten genomförs nu för femte året i rad. Hela rapporten Bo & Låna 2016 finns att ladda ned på sbab.se.

Amorteringskrav har störst stöd bland de föreslagna åtgärderna för att dämpa hushållens skuldsättning, bromsa prisuppgången på bostadsmarknaden och minska bostadsbristen. Nästan sju av tio tillfrågade stödjer amorteringskrav. Bolånetaket har också stöd bland en majoritet, liksom sänkta flyttskatter och subventionerat bosparande. Minst stöd har ökade bostadsbidrag, återinförd fastighetsskatt och friare hyressättning som är förslag som en majoritet inte stödjer. Även när det gäller sänkt ränteavdrag så är det färre som stödjer förslaget än som inte gör det.

-    Generellt sett är de flesta öppna för åtgärder, även sådana som kanske svider i plånboken. Sedan kan jag tycka det är beklagligt att inte fler stödjer en fastighetsskatt eller ändrade regler för hyressättningen som jag ser som två åtgärder väl värda att överväga, säger Tor Borg, Chefsekonom SBAB.

Vilka åtgärder för att dämpa hushållens skuldsättning, bromsa prisuppgången på bostadsmarknaden och minska bostadsbristen stödjer du?

Det är förhållandevis små skillnader mellan olika grupper när det gäller förslagen. Kvinnor är mer skeptiska till friare hyressättning och minskad byggreglering än vad män är. Äldre är mer positiva till amorteringskrav, bolånetak, skuldkvotskrav, sänkta flyttskatter och minskad byggreglering än de yngre. Yngre är däremot mer välvilligt inställda till ökade bostadsbidrag än äldre. De som bor i hyrt boende är mer positiva till fastighetsskatt och ökade bostadsbidrag än de som äger sitt boende. De som äger är däremot mer positiva till sänkta flyttskatter och friare hyressättning än de som hyr.

-    Undersökningen pekar ut fyra områden som borde vara särskilt aktuella för regeringen och oppositionen att komma överens om. Dessa är sänkta flyttskatter, minskade byggregleringar, subventionerat bosparande och skuldkvotskrav. För dessa åtgärder finns det ett ganska brett folkligt stöd, säger Tor Borg

Osäkerhet kring bostadsproblematiken

I genomsnitt väljer en av fem alternativet ”Vet inte vad det handlar om” på frågorna om möjliga åtgärder. Detta avspeglar hur komplexa problemen på bostads- och bolånemarknaden är och att det inte finns några givna och enkla lösningar. Kvinnor svarar att de inte vet vad det handlar dubbelt så ofta som männen. Skillnaderna är ännu större mellan yngre (20-39 år) och äldre (56-80 år). De som bor i hyrd bostad är också oftare än de som äger sitt boende. Sänkta ränteavdrag, sänkta flyttskatter och skuldkvotskrav är de åtgärder som flest inte förstår.

Vilka åtgärder för att dämpa hushållens skuldsättning, bromsa prisuppgången på bostadsmarknaden och minska bostadsbristen stödjer du? (andelen som svarat ”Vet inte vad det handlar om)


För mer information, kontakta gärna:

Tor Borg, Chefsekonom SBAB,
telefon: 0761-18 09 02, tor.borg@sbab.se


Karin Hellgren, Informationschef SBAB,
telefon: 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se