Press

Pressmeddelande | 2016-02-15

Svenska folkets fem-i-topp på skidsemestern  

Två av tio hushåll säger att de tänker åka, eller har varit, på skidsemester i Sverige under vintersäsongen 2015/16. De som inte åker väljer bort det för att de inte vill, prioriterar annat eller inte har råd att åka. Det konstaterar SBAB i rapporten Skidstugan som investering 2016.

Fem-i-topp-lista för en bra skidsemester

I undersökningen frågade SBAB vad som är viktigast på skidsemestern. Den vackra naturen och de fina vyerna toppar listan tillsammans med vikten av att kunna hålla nere kostnaderna.

1. Vacker natur och fina vyer

2. Att kostnaderna hålls nere

3. Välpreparerade backar och längdspår, inga liftköer

4. Närhet till mataffär och annan service

5. Avståndet mellan hemmet och boendet

- Vår undersökning visar att människor tycker det är viktigt att kostnaderna hålls nere på skidsemestern. Det återspeglas i prioriteringen att ha nära till mataffär och annan service, som underlättar självhushåll. Sen är det viktigt att det inte är för långt mellan hemmet och skidorten. Vacker natur och fina vyer får du ju på köpet, säger Claudia Wörmann.

Investering

De senaste åren har intresset för att äga en bostad på en skidort ökat. Av de som äger en bostad i en skidort säger 38 procent att de ser det som en ren investering. Investeringen kan kopplas till att fjällstugan ökat i värde, kan hyras ut och som investering i det egna välmåendet och fritiden. Lika många ser bostaden som en mix av att vilja vara i fjällen och en investering.

Uthyrning och utlåning

SBAB ville veta om man som innehavare av en bostad på en skidort vill hyra ut och hur man ställer sig till att låna ut till vänner. 75 procent av de som äger hyr aldrig eller sällan ut sin bostad i fjällen (45 respektive 30 procent). 19 procent hyr ut ibland och 7 procent hyr ut så mycket det går.

44 procent säger att de lånar ut sin fjällstuga utan att ta betalt av vänner. En del väljer att ge vännerna rabatt (26 procent) och endast 5 procent uppger att vänner får betala samma pris som andra. 26 procent lånar inte ut sin bostad alls.

- Bland de som äger en bostad på en skidort verkar det finnas en större vilja att låna ut den till vänner än att hyra ut den, säger Claudia Wörmann, boendeekonom SBAB.

Skidorter driver utvecklingen

Fritidshus i kommuner som ligger på etablerade skidorter driver utvecklingen i de fjällnära länen. Prisnivån stiger ju mer etablerad skidorten är

- Priserna på fritidshus i Dalarnas län har stigit med 8 procent det senaste året och i Jämtland med 7. Skidorterna driver utvecklingen i dessa län och det är där vi hittar de högsta medelpriserna, säger Claudia Wörmann.

Statistik från Booli

Den största anledningen till att inte åka på skidsemester i Sverige är helt enkelt att det inte finns intresse för det eller att man planerar att resa någon annanstans (68 procent). 16 procent säger att de inte har råd att åka. Ett fåtal anger som skäl att de inte har någon att åka med. 

Om undersökningen

Undersökningen har genomförts under perioden 19 januari–27 januari 2016 via en webbenkät av CINT/SnabbaSvar.se på uppdrag av SBAB. 1 025 personer i åldrarna 18-80 år har svarat på enkäten. De som svarat utgör ett representativt urval ur befolkningen i avseende på kön, ålder och geografi. Hela rapporten finns att ladda ner på www.sbab.se/press.

För mer information, kontakta gärna:

Claudia Wörmann, Boendeekonom SBAB, 0709 90 68 14, claudia.wormann@sbab.se

Karin Hellgren, Informationschef SBAB Telefon: 0706-68 38 24, E-post: karin.hellgren@sbab.se