Press

Pressmeddelande | 2016-01-12

Bostadsrättsföreningarna ökar räntebindningen  

Bostadsrättsföreningarna har under det fjärde kvartalet ökat andelen lån med räntebindningar på fem år eller längre. Föreningarnas lån är ganska jämnt fördelade mellan olika räntebindningstider. Det visar SBAB:s kvartalsstatistik över utlåningen till bostadsrättsföreningar.

I slutet av december hade 26 procent av bostadsrättsföreningarnas lån korta räntebindningstider, dvs. bindningstider under tolv månader. Det var samma andel som i slutet av förra kvartalet. Andelen lån som löpte med medellånga räntebindningstider, ett till fyra år, var 36 procent, 1 procentenhet lägre än i september. Andelen lån som löpte med lång räntebindningstid, fem år eller mer, var 38 procent, en uppgång med 1 procentenhet.

Trenden med en minskande andel medellånga (1-4 år) räntebindningstider verkar fortsätta. Från att ha stått för en bra bit över hälften av bostadsrättsföreningarnas lån för tre år sedan har andelen stadigt minskat. Samtidigt har både kortare och längre räntebindningstider ökat sina andelar.   - I genomsnitt verkar bostadsrättsföreningarna följa en vettig strategi med spridning av lånen på olika räntebindningstider. Med tanke på ränteutsikterna så verkar det också klokt att minska ned andelen medellång räntebindning lite grann, säger Tor Borg, chefsekonom på SBAB.

De mest populära bindningstiderna bland bostadsrättsföreningarna är tremånadersränta och femårig ränta med andelar på 26 respektive 23 procent, följt av den treåriga med en andel på 15 procent. Den enskilda bindningstid som ökade mest mellan september och december var tremånaders som ökade med knappt 1 procentenhet medan tvåårig bindningstid minskade med drygt 1 procentenhet.

Andelen bostadsrättsföreningslån med kort, medellång och lång räntebindningstid hos SBAB*


Ökat intresse för långa räntebindningstider

Fördelningen för de nytecknade föreningslånen visar också att intresset för de längst räntebindningstiderna ökat under det senaste året. Andelen nytecknade lån som löper med minst femårig bindningstid steg från 22 procent under 2014 till 30 procent under 2015. Medellånga räntebindningstider, ett till fyra år, steg marginellt från 26 till 27 procent. De korta räntebindningstiderna, 12 månader och mindre, minskade däremot sin andel från 52 till 42 procent.

- De låga räntenivåerna gör långa räntebindningstider attraktiva för bostadsrättsföreningarna i och med att den låga räntekostnaden kan låsas in för en lång period framöver, säger Tor Borg.

Fördelning på olika räntebindningstider för bostadsrättsföreningars nytecknade lån* hos SBAB

SBAB:s kvartalsstatistik över utlåningen till bostadsrättsföreningar

Det finns över 1 miljon bostadsrätter i Sverige och drygt 24 000 aktiva bostadsrättsföreningar. Föreningarnas samlade lån uppgår till 384 miljarder kronor. Vi tror därför att det finns ett allmänt intresse kring hur bostadsrättsföreningarna hanterar sina lån och i början av varje kvartal redovisar vi hur våra föreningskunder har sina lån fördelade på olika räntebindningstider. SBAB publicerar också regelbundet månadsstatistik över privatkundernas val av räntebindningstider.


För mer information, kontakta gärna:

Tor Borg, Chefsekonom SBAB, telefon: 0761-18 09 02, tor.borg@sbab.se

Karin Hellgren, Informationschef SBAB, telefon: 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se