Press

Pressmeddelande | 2015-11-11

Bra kommunikationer en förutsättning för attraktiva bostadsområden

SBAB visar i undersökningen Bostaden och Läget att drygt varannan kan tänka sig att bosätta sig längre ut från centrum, för att få mer bostad för pengarna. Den som söker bostad lockas både av närheten till kommunikationer och grönområden.

I Bostaden och Läget har 1 033 personer fått svara på frågor om bland annat var de kan tänka sig att bo.

54 procent av de medverkande i undersökningen kan tänka sig att bo en bit utanför centrum. För 25 procent spelar det geografiska läget inte någon roll och 22 procent vill bo närmare centrum och kan tänka sig att gå ned i storlek för att ha råd.

Olika åldrar, olika preferenser

66 procent av de mellan 30-39 år väljer i högst utsträckning att bosätta sig längre ut från centrum, följt av åldersgruppen 20-29 år, där 57 procent kan tänka sig det.

Bostäderna blir dyrare ju närmare centrum man kommer, vad stämmer bäst överens på dig? Med svarsalternativen Jag vill bo nära centrum och kan tänka mig att gå ned i storlek för att ha råd att bo där, Jag kan tänka mig att bo längre ut från centrum och få en större bostad (mer bostad för pengarna) och Det spelar ingen roll.

- Svaren kan tolkas som att människor i högre utsträckning prioriterar ytan framför det centrala läget, möjligtvis framtvingat av de oftast högre priserna i städers centrala delar, säger Claudia Wörmann, boendeekonom SBAB.

- För var fjärde person spelar läget inte någon roll alls, det speglar ju också att det inte bara är läget utan bostaden du väljer, säger Claudia Wörmann.

Vad vill man ha

SBAB ställde också frågan vad som lockar i omgivningen när man söker boende. 59 procent svarar att närhet till kommunikationer är det som lockar mest, följt av närhet till naturområden.

Vilken service lockar dig vid val av bostad?

- Bra kommunikationer är mycket viktigt för ett fungerande vardagsliv. Som naturälskare vill vi också att det ska finnas naturområden inpå knuten. För många är dessa faktorer en förutsättning för att bosätta sig en bit utanför städernas absoluta centrum, avslutar Claudia Wörmann, boendeekonom SBAB.


Svaren bygger på SBAB:s undersökning Bostaden och Läget som baseras på en enkät som SBAB låtit Snabba Svar genomföra, 29 oktober – 4 november 2015. I undersökningen har 1 033 personer i åldern 20-80 år svarat. Rapporten publiceras den 17 november.

För mer information, kontakta

Claudia Wörmann, Boendeekonom SBAB, 0709- 90 68 14 claudia.wormann@sbab.se

Karin Hellgren, Informationschef SBAB, 0706-68 38 24,
karin.hellgren@sbab.se