Press

Pressmeddelande | 2015-10-21

Bostadsstressen ökar bland unga


Allt fler unga känner sig stressade inför olika moment i bostadsköparprocessen. Höga priser, höga insatser och få objekt till salu leder till en komplicerad och stressande situation för unga som ska in på bostadsmarknaden. Situationen upplevs som värre idag än förr ett år sedan.

Detta visar SBAB:s kommande rapport Bostadsköpet & tryggheten som baseras på en enkätundersökning SBAB låtit Snabba svar genomföra 8-15 oktober 2015. I undersökningen har 1170 personer i åldern 20-80 år som har eller har haft bolån svarat. Rapporten publiceras 28 oktober.

Bara 15 procent uppger att de känner sig lugna när de går på bostadsvisningar. Nästan hälften, 48 % av alla 20–29-åringar upplever däremot att de blir ganska eller väldigt stressade av att gå på visningar när de ska köpa bostad. Detta är en uppgång med 20 procentenheter sedan 2014. Mest stressade är de som bor i Stockholm.

– Att vara ung och ny på bostadsmarknaden är en stress i sig. Men dagens situation, där många objekt säljs redan innan visning, trissar ytterligare upp stämningen inför visningar. Vetskapen om att det är få objekt till salu, många potentiella köpare, vilda budgivningar och snabbt stigande priser späder också på stressen, säger Emma Persson, Boendeekonom på SBAB.

Unga känner sig även stressade inför valet av räntebindningstid på bolånet

Jämfört med andra åldersgrupper är unga också mer stressade inför att välja bindningstid på lånet. Andelen unga som upplever sig ganska eller väldigt stressade har totalt sett ökat med nästan 20 procentenheter sedan motsvarande mätning 2014. Andelen unga som upplever sig väldigt stressade, har ökat från 11 till drygt 25 procent.


För mer information, vänligen kontakta:

Emma Persson, Boendeekonom SBAB, telefon: 0761-09 27 30, emma.persson@sbab.se


Karin Hellgren, Informationschef SBAB, telefon 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se