Press

Pressmeddelande | 2015-10-12

Bostadsrättsföreningarna sprider räntebindningarna


Bostadsrättsföreningarna har under det tredje kvartalet minskat andelen lån med räntebindningar mellan ett och fyra år. Både kortare och längre räntebindningar har ökat sina andelar. Föreningarnas lån är nu ganska jämnt fördelade på olika räntebindningstider. Det visar SBAB:s kvartalsstatistik över utlåningen till bostadsrättsföreningar.

I slutet av september hade 26 procent av bostadsrättsföreningarnas lån korta räntebindningstider, dvs. bindningstider under tolv månader. Det var en uppgång med drygt 1 procentenhet sedan förra kvartalet. Andelen lån som löpte med medellånga räntebindningstider, ett till fyra år, var 37 procent, 2 procentenheter lägre än i juni. Andelen lån som löpte med lång räntebindningstid, fem år eller mer, var 37 procent, en liten uppgång.

För två-tre år sedan var medellånga räntebindningstider det allra vanligaste, en bra bit över hälften av bostadsrättsföreningarnas lån löpte med mellan ett och fyra års räntebindning. Därefter har föreningarna i ökande utsträckning valt både längre och kortare räntebindning. I september var andelen lång och medellång räntebindning lika stor för första gången sedan 2010.   - Det verkar som om bostadsrättsföreningarna ökat spridningen av sina lån på olika räntebindningstider lite. De väljer både korta och långa räntebindningar vilket är en bra strategi för att minska känsligheten för variationer i räntenivåerna utan att låsa in sig allt för mycket, säger Tor Borg, chefsekonom på SBAB.

De mest populära bindningstiderna bland bostadsrättsföreningarna är tremånadersränta och femårig ränta med andelar på 25 respektive 22 procent, följt av den treåriga med en andel på 14 procent. Den bindningstid som ökade mest mellan juni och september var tremånaders som ökade med drygt 1 procentenhet.

Andelen bostadsrättsföreningslån med kort, medellång och lång räntebindningstid hos SBAB*

Intresset för långa räntebindningstider är tillbaka Fördelningen för de nytecknade föreningslånen visar att intresset för de långa räntebindningstiderna kom tillbaka under det tredje kvartalet medan de medellånga minskade sin andel. Andelen nytecknade lån som löper med minst femårig bindningstid steg från 16 till 34 procent. Medellånga räntebindningstider, ett till fyra år, sjönk från 43 till 26 procent. De korta räntebindningstiderna, 12 månader och mindre, var de mest valda under tredje kvartalet med 40 procents andel.

- Räntenivåerna har successivt sjunkit till mycket låga nivåer. Sannolikt kan de inte sjunka så väldigt mycket mer. Det gör riktigt långa räntebindningstider attraktiva. Samtidigt finns det mycket som talar för att de låga räntenivåerna kan bestå under åtminstone något år framöver. Det ökar föreningarnas intresse för korta räntebindningar, säger Tor Borg.

Fördelning på olika räntebindningstider för bostadsrättsföreningars nytecknade lån* hos SBAB

SBAB:s kvartalsstatistik över utlåningen till bostadsrättsföreningar. Det finns över 1 miljon bostadsrätter i Sverige och drygt 24 000 aktiva bostadsrättsföreningar. Föreningarnas samlade lån uppgår till 379 miljarder kronor. Vi tror därför att det finns ett allmänt intresse kring hur bostadsrättsföreningarna hanterar sina lån och i början av varje kvartal redovisar vi hur våra föreningskunder har sina lån fördelade på olika räntebindningstider. SBAB publicerar också regelbundet månadsstatistik över privatkundernas val av räntebindningstider.

För mer information, vänligen kontakta:

Tor Borg, Chefsekonom SBAB, telefon: 0761-18 09 02, tor.borg@sbab.se


Karin Hellgren, Informationschef SBAB, telefon 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se