Press

Pressmeddelande | 2015-07-08

Bostadsrättsföreningarna minskar räntebindningen

Bostadsrättsföreningarna har under det andra kvartalet ökat andelen lån med korta räntebindningstider, under ett år. För många av de nytecknade lånen valdes dock mellanlånga räntebindningstider medan riktigt lång räntebindning, fem år och längre, tappade i popularitet. Det visar SBAB:s kvartalsstatistik över utlåningen till bostadsrättsföreningar.

I slutet av juni hade 24,5 procent av bostadsrättsföreningarnas lån korta räntebindningstider, dvs. bindningstider under tolv månader. Det var en uppgång med 1 procentenhet sedan förra kvartalet. Andelen lån som löpte med medellånga räntebindningstider, ett till fyra år, var 39 procent, 1 procentenhet lägre än i mars. Andelen lån som löpte med lång räntebindningstid, fem år eller mer, var oförändrad på 37 procent.


Trenden med en minskande andel medellånga räntebindningstider, som inleddes i början av 2013, håller därmed i sig. Andelen som har korta räntebindningstider var den högsta sedan september 2011.
 
-    Till skillnad från hushållen så har de flesta bostadsrättsföreningar sina lån ganska jämnt fördelade på olika räntebindningstider. Det gör dem mindre känsliga för variationer i räntenivåerna, säger Tor Borg, chefsekonom på SBAB.


De mest populära bindningstiderna bland bostadsrättsföreningarna är tremånadersränta och femårig ränta med 23 procent var följt den treåriga med en andel på 16 procent. Den bindningstid som ökade mest mellan mars och juni var tremånaders som ökade med två procentenheter.


Andelen bostadsrättsföreningslån med kort, medellång och lång räntebindningstid hos SBAB*

Minskat intresse för långa räntebindningstider

Fördelningen för de nytecknade föreningslånen visar att intresset för riktigt långa räntebindningstider avtagit till förmån för de medellånga. Andelen nytecknade lån som löper med minst femårig bindningstid föll till 16 procent, vilket kan jämföras med drygt 45 procent föregående kvartal. Medellånga räntebindningstider ökade däremot från 15 till 43 procent. Även de korta räntebindningstiderna har blivit lite mer populära under det andra kvartalet. Andelen, som steg till 41 procent, var dock under de senaste årens genomsnitt.


-    Sannolikt är det så att de senaste månadernas uppgång i långa marknadsräntor avskräckt en del bostadsrättsföreningar från långa räntebindningstider samtidigt som Riksbankens räntesänkningar drivit ned korträntorna ytterligare och gjort dem ännu attraktivare, säger Tor Borg.


Fördelning på olika räntebindningstider för bostadsrättsföreningars nytecknade lån* hos SBAB

SBAB:s kvartalsstatistik över utlåningen till bostadsrättsföreningar.

Det finns över 1 miljon bostadsrätter i Sverige och nästan 24 000 aktiva bostadsrättsföreningar. Föreningarnas samlade lån uppgår till 374 miljarder kronor. Vi tror därför att det finns ett allmänt intresse kring hur bostadsrättsföreningarna hanterar sina lån och i början av varje kvartal redovisar vi hur våra föreningskunder har sina lån fördelade på olika räntebindningstider. SBAB publicerar också regelbundet månadsstatistik över privatkundernas val av räntebindningstider.


För mer information, kontakta gärna:

Tor Borg, Chefsekonom SBAB
Telefon: 0761-18 09 02, tor.borg@sbab.se

Karin Hellgren, Informationschef SBAB,
telefon: 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se