Press

Pressmeddelande | 2015-06-17

SBAB höjer listräntan på bolån med längre löptider

SBAB höjer listräntan på bolån med två till tio års bindningstid med mellan 0,10 och 0,25 procentenheter. Räntan på lån med 3 månaders till ett års bindningstid lämnas oförändrad. Ändringen gäller från och med onsdag den 17 juni 2015.

-    Med anledning av att marknadsräntorna för längre löptider stigit den senaste tiden höjer vi bolåneräntorna på motsvarande sätt. Vår ambition är att visa följsamhet i våra bolåneräntor gentemot väsentligt förändrade marknadsförutsättningar, säger Klas Danielsson, VD på SBAB.

I tabellen nedan framgår SBAB:s aktuella utlåningsräntor för bostadslån till bostadsrätter, villor och fritidshus. Ränteändringen gäller även bostadslån förmedlade via SBAB:s samarbetspartners ICA Banken och Ikano Bank.

I SBAB:s modell för räntesättning avgör lånebeloppets storlek och belåningsgraden vilken ränta som kunden erbjuds. SBAB:s kunder kan enkelt räkna ut vilken ränta de erbjuds på www.sbab.se/bolanekalkyl eller genom att kontakta kundservice på telefon 0771-45 30 00.

För mer information, kontakta gärna:

Karin Hellgren, Informationschef SBAB,
Telefon: 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se