Press

Pressmeddelande | 2015-01-08

Stark efterfrågan på SBAB:s femårsränta under december

Fortfarande väljer de flesta bolåntagare den kortaste räntebindningstiden. Under december har dock mer än en tredjedel av SBAB:s kunder valt femårig räntebindning för sina nytecknade bolån. Bakom detta ligger ett kampanjerbjudande som gällde just den femåriga bindningstiden. Det visar SBAB:s månadsstatistik över nyutlåningen till privatpersoner.

Under december valde 54 procent av bolåntagarna tremånadersränta för sitt nytecknade bolån. Detta är 19 procentenheter lägre än under november och den lägsta noteringen på länge. Andelen som valt räntebindningstider på ett till fyra år minskade från 15 procent under november till 10 procent under december samtidigt som andelen som valde längre räntebindningstider ökade markant från 12 till 36 procent. I princip samtliga som valde längre räntebindningstider valde den femåriga. Andelen som valt långa räntebindningstider har aldrig tidigare varit så hög.

Listräntorna låg still under december, tremånadersräntan var 2,15 procent. Femårsräntan sänktes tillfälligt från 2,75 till 2,10 procent mellan mitten av november och mitten av december. Detta fick ett ordentligt genomslag i ökad efterfrågan på just denna bindningstid under december.

- Den kraftiga responsen på kampanjräntan visar att bolåntagarna är känsliga för räntenivåerna. Den visar också att det finns en hel del möjligheter för bolåneföretagen att jobba mer aktivt med räntesättningen och inte bara med olika individuella rabatter, säger Tor Borg, Chefsekonom SBAB.

Även befintliga låntagare efterfrågade den låga femårsräntan

Bland de befintliga låntagarna som förnyar sina avtal har andelen som väljer kortaste räntebindningstiden minskat från drygt 90 procent under sommarmånaderna till under 80 procent de senaste månaderna. Andelen som väljer långa räntebindningstider (5-10 år) har ökat från knappt 1 procent under sommaren till nästan 17 procent i genomsnitt under det senaste kvartalet. Under december valde hela 29 procent av de som förnyade sina avtal den femåriga räntan. Kampanjräntan har således påverkat efterfrågan på femårig räntebindningstid markant även bland de befintliga bolåntagarna.

- Även bland de befintliga låntagarna har kampanjräntan haft ett tydligt genomslag i ökad efterfrågan på femårig räntebindningstid. Det blir intressant att se hur utvecklingen kommer att se ut efter kampanjen, säger Tor Borg.

Bolåneavtal med kortaste räntebindningstiden förnyas (villkorsändras) i normala fall en gång om året medan avtal med andra räntebindningstider förnyas när den avtalade bindningstiden löper ut. Det innebär att andelen som väljer långa räntebindningstider bland befintliga låntagare kommer att vara lägre än bland nya låntagare, eftersom dessa avtal inte förnyas så ofta som de avtal som har kort ränta.

För mer information, kontakta gärna oss på SBAB:

Tor Borg, Chefsekonom,
Telefon: 0761-18 09 02, tor.borg@sbab.se

Karin Hellgren, Informationschef,
Telefon: 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se