Press

Pressmeddelande | 2014-12-15

SBAB på 1:a plats i SKI:s bolåneundersökning

SBAB tar hem förstaplatsen med god marginal före storbankerna i SKI:s, Svenskt Kvalitetsindex, årliga mätning av kundnöjdhet inom bolån. SBAB har Sveriges mest nöjda bolånekunder.

- Det lönar sig att fokusera med målet att vara bäst på bolån och det är fantastiskt att våra kunder är så nöjda. Förstaplatsen i SKI 2014 är ett kvitto på att vi är på rätt väg med vår nya vision – att erbjuda Sveriges bästa bolån, säger Klas Danielsson, VD på SBAB.

SBAB får högsta betyg inom de flesta av frågekategorierna i undersökningen som prisvärdhet, service, nöjdhet, image och förväntningar. Nyligen överraskade SBAB både branschen och kunderna med att sänka den 5-åriga räntan kraftigt, till 2,10 %. Ett grepp som uppskattades mycket av både befintliga och potentiella kunder.

- Våra kunder är vårt allt och vi ska fortsätta göra vad vi kan för att ytterligare öka kundnöjdheten. Under 2015 är min målsättning att överraska branschen med innovativa bolånelösningar. Allt för att överträffa kundens förväntningar, säger Klas Danielsson.

Om Svenskt Kvalitetsindex

Svenskt Kvalitetsindex (SKI) är ett oberoende undersökningsföretag som genomför kund- och medarbetarstudier.

Om undersökningen

Intervjuerna som underlaget bygger på har genomförts via telefon under perioden oktober – november 2014. Målgruppen består av personer i åldern 18 – 79 år som är bosatta i Sverige, studierna är baserade på 3 288 intervjuer. Resultaten presenteras i form av betyg på en skala 0 till 100. När index eller betyg diskuteras så är det alltså inte procent utan enheter. Ju högre betyg desto bättre anser de faktiska kunderna att produkterna och leverantörerna uppfyller deras krav och förväntningar.

Läs mer om undersökningen på www.kvalitetsindex.se

För mer information, kontakta gärna:

Klas Danielsson, VD SBAB,
tel: 070-694 43 01, e-post: klas.danielsson@sbab.se

Karin Hellgren, Informationschef SBAB,
tel: 0706-68 38 24, e-post: karin.hellgren@sbab.se