Press

Pressmeddelande | 2014-11-11

Stort stöd för höjda amorteringskrav på bolån

Sex av tio bolåntagare stödjer förslaget om skärpta amorteringskrav, endast två av tio är direkt motståndare. Stödet är störst bland de äldre vilka också är de som påverkas minst om kraven införs, visar en undersökning från SBAB.

SBAB:s undersökning Bolånet & amorteringen baseras på en enkät som SBAB låtit Snabba svar genomföra 9-15 oktober 2014. I undersökningen har 1 040 personer i åldern 20-80 år svarat.

Andelen som stöder de förstärkta amorteringskrav som diskuteras i dagsläget är nästan tre gånger så stor som andelen som är motståndare till dem. 62 procent säger ja och 22 procent säger nej, resterande 15 procent är osäkra.

Stödet för skärpta amorteringskrav är stort i alla åldersgrupper, det finns dock tydliga nyansskillnader. Hela 71 procent i gruppen 56–80-åringar stödjer hårdare amorteringskrav mot 49 procent bland 20–39-åringarna.

Amorteringskraven stöds mest av de som påverkas minst

En förklaring till att färre unga vill underkasta sig tvingande amorteringskrav kan vara att fler av dem kan få sina framtida bostadsplaner påverkade. För de äldre kan det helt enkelt vara mer oproblematiskt att stödja kraven. På frågan om höjda amorteringskrav påverkar bostadsplanerna så svarar också nästan tre av tio bland de yngre att de påverkar medan däremot åtta av tio bland de äldre svarar att de inte påverkar. Sammantaget svarar 18 procent av låntagarna att höjda amorteringskrav påverkar deras bostadsplaner medan 70 procent inte tycker de påverkar, 12 procent vet inte hur de påverkar.

- Ökade amorteringskrav välkomnas av en tydlig majoritet av landets bolåntagare, uppenbarligen anser de flesta att det behövs ytterligare åtgärder. Stödet är dock allra störst hos de som påverkas minst vilket innebär att den privatekonomiska situationen sannolikt påverkar åsikten i frågan. Man får inte heller glömma bort att åtgärderna allra mest påverkar de som är på väg in på bolånemarknaden, säger Tor Borg, Chefsekonom SBAB.

För mer information, vänligen kontakta:

Karin Hellgren, presschef SBAB
0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se

Tor Borg, Chefsekonom SBAB
0761-18 09 02, tor.borg@sbab.se 

Andreas Leifsson, analytiker SBAB
070-788 99 45, andreas.leifsson@sbab.se