Press

Pressmeddelande | 2014-10-27

Anhöriga och banken i topp när bostadsköpare söker råd - mäklare och säljare i botten

Inför ett bostadsköp söker de allra flesta goda råd. Flest hittar svaren genom sina närmast anhöriga och sin bank. Mäklaren och förmodat opartiska aktörer hamnar betydligt längre ner på listan när bolåntagarna värderar hur mycket de litar på dem de stöter på vid ett bostadsköp.

Detta visar SBAB:s undersökning Bostadsköpet & tryggheten som baseras på en undersökning SBAB låtit Snabba svar genomföra 2-10 oktober 2014. I undersökningen har 1 170 personer i åldern 20-80 år som har eller har haft bolån svarat.

Bolåntagarna svarar mycket tydligt att anhöriga och bankkontakten har högst trovärdighet. Nästan två av tre litar helt eller i huvudsak på de råd och bedömningar som kommer från dessa källor. Den främsta kontakten i själva affären och vars syfte är att skapa trygghet för både säljare och köpare – dvs. mäklaren – litar endast var fjärde köpare på. Lika anmärkningsvärt är att husbesiktigaren vars avsikt är att vara ett opartiskt vittne inte ligger i toppen av statistiken.

Även andra förväntat opartiska aktörer som styrelseledamöter i bostadsrättsförening, grannar och kommuntjänstemän ligger lågt i statistiken. Kommuntjänstemän som t.ex. kan ge information om kommunala planer och villkor i området där bostaden ligger uppvisar näst lägst förtroendevärde, endast överträffat av den verkliga motparten i bostadsköpet – säljaren.

- Det stora förtroendet för bankkontakten kanske överraskar många, men visar förmodligen på att professionalism och kunnande uppskattas. Den skeptiska attityden till säljaren och mäklaren kanske inte var helt oväntad, men det är anmärkningsvärt att så få litar på de andra opartiska aktörerna, säger Karin Hellgren, presschef SBAB.

Intressant med mer rådgivning från bankens sida

Även om själva bolånet är den grundläggande komponenten förväntas banken också kunna ge råd och agera bollplank inom andra områden. Rådgivning inom juridiska frågor är allra mest angeläget då drygt varannan anser att sådan är mycket eller extremt intressant. Högt hamnar även ekonomisk flyttkalkyl och skatterådgivning. Uppföljning och mjukare frågor intresserar färre, men fortfarande vill var fjärde faktiskt ha sådana råd från bankens sida.

- Ett bostadsköp är invecklat och har stor och bestående påverkan på privatekonomin. Att det blir rätt är viktigt och bostadsköparen efterfrågar därför råd inom exempelvis juridik och skatter. Att kunna tillfredsställa dessa behov är rimligen mycket viktigt för trygga och stabila bostadsköp, säger Karin Hellgren.

För mer information, kontakta gärna:

Karin Hellgren, Presschef SBAB,
telefon: 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se

Andreas Leifsson, analytiker SBAB,
telefon: 070-788 99 45, andreas.leifsson@sbab.se