Press

Pressmeddelande | 2014-08-27

Hobbyn och fordonen offras för bostad i rätt läge

För att kunna skaffa en bostad i ett attraktivt läge, exempelvis centralt, sjönära eller på gräddhyllan, är sex av tio beredda att avstå från det kostsamma nöjesfordonet, som kan vara båt, husbil, husvagn, MC eller liknande. Nästan lika många kan också offra sin kostsamma hobby – exempelvis jakt, golf, segling – för att få råd med bostaden på rätt adress. Var tredje är också beredda att offra bilen för bostaden, antingen genom att helt avstå från bilägande eller minska från två till en bil i hushållet.

Detta visar SBAB:s undersökning Läget & bostaden som genomförts av Snabba svar i augusti 2014. I undersökningen har 1 037 personer i åldern 20-80 år svarat på frågor om lägesfaktorer för bostäder. Rapporten finns tillgänglig på sbab.se vecka 36.

Hobbyn och nöjesfordonet, men även hushållets bil, riskerar alltså att få stryka på foten när den ställs mot att köpa en bostad i ett eftertraktat läge. Andra möjligheter som att tvinga barnen att dela rum, minska löpande konsumtion och semesterresor är dock åtgärder färre vill ta till.

Störst motstånd blir det när den dyrare bostaden ställs mot hushållets sparande, två av tre är inte beredda att avstå från sparande för att frigöra pengar till en bostad i rätt läge. Det betyder alltså att de flesta inte skulle offra den ekonomiska säkerhetsbufferten för att få bo i den eftertraktade bostaden, med bibehållet sparande skapas både ett sparkapital och ett utrymme i budgeten som kan utnyttjas om kostnaderna ökar eller inkomsterna minskar.

- Lyxen att ha ett extra fordon eller en dyr hobby väger lätt när det ställs mot en bostad i rätt läge, däremot är semesterresorna heliga liksom sparutrymmet, säger Karin Hellgren, Presschef SBAB.

Stockholmare mer offervilliga

Regionala skillnader finns då stockholmarna är beredda att offra mer än övriga svenskar. 30 procent av stockholmarna tycker exempelvis att barnen kan få dela rum för att ha råd med en bostad i rätt läge, mot 22 procent i övriga landet.

Jämfört med övriga landet är stockholmarna även betydligt mer flexibla när det kommer till bilägande, sin löpande konsumtion och bostadsytan. Däremot är stockholmarna mindre benägna att spara på sina semesterresor, i något lägre grad gäller det även för kostsamma hobbys. Resultatet är intressant eftersom de båda kostnadsposterna handlar om rekreation och därmed är av mindre materiell art. Hade stockholmarna varit, relativt andra, lika benägna att slopa semesterresorna hade andelen varit 22 procent och inte 17 procent som resultatet visar.

Med landets klart högsta bostadspriser är stockholmarna tvingade att kompromissa mer än övriga, det är därför inte förvånande att beredskapen att prioritera för att ha råd med bostaden är högre. Intressantare är därför hur prioriteringarna görs då bostadens storlek, tillgång till fordon och löpande konsumtion verkar vara relativt sett mindre viktiga för boende i huvudstadslänet än i övriga landet. Samtidigt som det motsatta gäller för personlig rekreation främst i form av semestrar.

För mer information, kontakta gärna:

Karin Hellgren, Presschef SBAB,
Telefon: 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se

Andreas Leifsson, analytiker SBAB,
Telefon: 070-788 99 45, andreas.leifsson@sbab.se