Press

Pressmeddelande | 2014-06-04

Hägerstensvägen i Stockholm hetaste adressen i landet

Av alla gator i Sverige län är Hägerstensvägen i Stockholm den gata som flest är intresserade av. Det visar SBAB:s ”Värdeguiden” som bygger på 945 000 bostadsvärderingar sedan 2010.

SBAB har sedan 2010 tillhandahållit Värdeguiden som finns på sbab.se, App store och Google Play. Tjänsten erbjuder kostnadsfria och omedelbara värderingar av alla bostadsrätter och villor/radhus i Sverige, totalt har 945 000 värderingar genomförts.

Av den knappa miljonen värderingarna är Hägerstensvägen i Stockholm den gata som genererar störst intresse, totalt har 97 av gatans bostadsadresser värderats. De flesta av dessa bostäder har dessutom värderats flera gånger vilket innebär att antalet värderingsuppdrag är högre, totalt 1 084 stycken vilket motsvarar 0,1 procent av alla värderingsuppdrag i landet.

Avgränsas urvalet till bostadsrätter toppar Valhallavägen i Stockholm med 93 värderade objekt. Därefter följer Karlbergsvägen och Ringvägen i Stockholm med 90 värderade bostadsrätter. Främsta gata utanför Stockholm är Köpenhamnsgatan i Malmö som placerar sig på sjätte plats med 86 värderade bostadsrätter. Gatan där flest villor eller radhus har blivit värderade är Blomesterkungsvägen i Hässelby utanför Stockholm med 57 värderade objekt, på andra plats kommer Sisjövägen i Askim (Göteborg) med 52 värderade villor/radhus. För mer information se topp 10-listan på nästa sida.

När folk letar ny bostad, vill veta vad den egna bostaden är värd eller bara tillfredsställer sin nyfikenhet är det alltså dessa gator som tilldrar sig störst intresse.

Ett bra mått på befolkningens engagemang för bostadsmarknaden

Värdeguiden möjliggör omedelbara värderingar av bostäder, hur ofta den används beror därmed främst på hur engagerad man är i bostadsmarknaden. Eftersom värderingen kan genomföras snabbt och kostnadsfritt blir det ett betydligt effektivare mått av engagemang än exempelvis omsättning på bostadsmarknaden eller andra metoder som kräver större insatser i pengar eller tid.

Totalt sett går det tio svenskar på varje genomförd värdering, de regionala skillnaderna är dock stora vilket bör tolkas som att intresset för bostadspriser är olika högt. De stora skiljelinjerna går mellan olika kommuntyper. Högst ligger storstadskommunerna som följs av kranskommunerna kring desamma. Därefter följer landets större städer utanför storstadsregionerna. Sist återfinns övriga landet vilket är kommuner med mindre än 50 000 invånare utanför storstadsregionerna.

- Ett sätt att tolka statistiken är som en måttstock över hur stor del av befolkningens vardag som ägnas åt att fundera över bostadsmarknaden. Storstadsborna ägnar avsevärt mer tid åt detta, tid som de boende i övriga delar av landet kan ägna åt något mer fruktbart, säger Karin Hellgren, presschef på SBAB.

Stockholm och Göteborg i topp

Sju av de tio kommunerna i landet där flest värderingar görs relativt folkmängden ligger i Storstockholm, resterande tre ligger i Storgöteborg.

Längst ner i statistiken återfinns små kommuner på den norrländska glesbyggden.

- I de större orterna tenderar bostäder tilldra sig ett större intresse vilket syns både på prisbilden och på benägenheten att värdera objekt. Det som gör resultatet i Värdeguiden extra intressant är att det även fångar upp intresset som inte yttrar sig i att folk verkligen går in på marknaden och köper en bostad eller deltar i en budgivning, säger Karin Hellgren.

För mer information, kontakta gärna:

Karin Hellgren, Presschef SBAB,
telefon: 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se

Andreas Leifsson, analytiker SBAB,
telefon: 070-788 99 45, andreas.leifsson@sbab.se

* Storstadskommuner är Stockholms, Göteborgs och Malmö kommuner. Kranskommuner är alla kommuner i Storstockholm, Storgöteborg och Stormalmö exklusive Stockholms, Göteborgs och Malmö kommuner. Större städer är alla kommuner med minst 50 000 invånare utanför storstadsregionerna. Övriga landet är samtliga kommuner som inte omfattas av ovanstående klassificeringar.