Press

Pressmeddelande | 2014-04-24

Fondspararna överger Ryssland och Östeuropa

De långsiktiga placeringarna i Ryssland och Östeuropa döms ut av de svenska fondspararna, andelen som helst fondsparar i regionen har mer än halverats sedan i höstas. Den oroligare omvärlden får istället svenskarna att ta hem sina pengar och investera i Sverige och Norden.


Detta visar SBAB:s Fondbarometer som baseras på en enkätundersökning med 1051 svarande som genomförts av Snabba Svar 8-15 april 2014.

Andelen som föredrar att placera sina fondpengar i Ryssland och Östeuropa började falla redan under vintern, vilket förstärkts ytterligare nu under våren. Nu anser bara drygt 2 procent att denna region är bäst för fondsparande på 5-10 års sikt, mot knappt 4 procent i januari och drygt 5 procent i november 2013. Orsaken är med största sannolikhet oroligheterna i Ukraina och Rysslands agerande.

Sverige och Norden ökar

Även om den största effekten syns i Ryssland och Östeuropa minskar även benägenheten att fondspara långsiktigt i Asien- och globalfonder. Istället föredras långsiktigt fondsparande på hemmaplan då Sverige och Norden nu väljs i högre grad än tidigare. Andelen som förespråkar långsiktigt fondsparande i svenska fonder ökar från 17 till 19 procent och nordiska fonder ökar från 9 till 11 procent jämfört med i januari. Afrikafonder bryter också en fallande trend och återvänder till förra årets nivå. En rimlig tolkning är att dessa fonder nu ses som ett lämpligare högriskalternativ än t.ex. Ryssland. Andelen som föredrar Europa-, Nord- och Latinamerika är oförändrad.

- Fondspararna har helt klart tagit intryck av Ukrainakrisen och tar det säkra före det osäkra. Detta visar sig i vilka fonder de föredrar. Stabilare alternativ ökar i popularitet medan mer osäkra, som Ryssland, Östeuropa och Asien minskar, säger Tor Borg, Chefsekonom SBAB.


Aktieplaceringar har blivit mer riskfyllt

Andelen av fondspararna som anser att det har blivit mer riskfyllt att investera i aktier har ökat från 16 procent i januari till 26 procent i april. Samtidigt har andelen som anser att risken minskat gått från 10 procent till endast 4 procent. Varannan anser att det varken har blivit mer eller mindre riskfullt och var femte har ingen uppfattning i frågan.

Trendbrottet jämfört med utvecklingen under det senaste året är tydligt. Under det första kvartalet var skillnaden mellan de som tyckte aktieinvesteringar blivit mer riskfyllt och de som tyckte det blivit mindre riskfyllt endast 6 procentenheter – nu är skillnaden hela 22 procentenheter.

- Fondspararna har uppenbarligen blivit mer nervösa, vilket både avspeglar sig i att pengarna hellre investeras på hemmaplan och att aktieplaceringar uppfattas som mer riskabelt än tidigare, säger Tor Borg.

Fondbarometern nr 2, 2014, finns i sin helhet här Pdf, 588 kB..

En kortare videokommentar finns på SBAB Play

För mer information, vänligen kontakta:

Tor Borg, Chefsekonom SBAB
Telefon: 0766-118 09 02, tor.borg@sbab.se

Karin Hellgren, Presschef SBAB
Telefon: 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se

Andreas Leifsson, Analytiker SBAB
Telefon: 070-788 99 45, andreas.leifsson@sbab.se