Press

Pressmeddelande | 2014-04-16

Gotland, Öland och storstadsnära skärgård populäraste läget för fritidshus

När svenskarna rankar bästa region för fritidshus är Gotland, Öland, Bohusläns och Stockholms skärgård samt Österlen populärast. Därefter följer den västra delen av norra Sverige och Västkusten. Sist återfinns östra delen av fastlandet, från Blekinge till Haparanda – undantaget Stockholms län. Detta visar SBAB:s undersökning om svenskarnas inställning till fritidshus.

Genom att be 1 040 svenskar att ange hur attraktivt ett fritidshus är i 14 regioner över hela landet utses den mest attraktiva regionen för fritidshus. Undersökningen har genomförts av Snabba svar på uppdrag av SBAB den 2-8 april 2014.

Gotland populärast när röster på egna regionen exkluderas

Flest svenskar vill ha ett fritidshus i Stockholms skärgård, tätt följt av Gotland vilket åskådliggörs av diagrammet nedan. Stockholms skärgård gynnas dock i undersökningen av läget i en välbefolkad region och att en stor andel är positivt inställda till att äga ett fritidshus i sin närhet. Genom att exkludera röster på den egna regionen skapas en mer allmängiltig bild av hur olika regioner värderas.

Nästa diagram visar utfallet när rösterna på den egna regionen har exkluderats. Stockholms skärgård faller då ner tre platser och passeras av både Gotland, Öland och Bohuslän. I övrigt är listan i princip oförändrad. Skillnaden mellan toppen och botten blir dock större vilket beror på att skillnaderna blir tydligare när respondenterna inte får rösta på den egna regionen.


Östersjööarna är alltså hela Sveriges favoritläge för fritidshus, följt av de attraktivaste delarna nära landets storstäder. Fjällen och Dalarna har också ett gott nationellt rykte. Därefter följer Västkusten söder om Göteborg. På ett pärlband fast förankrat i bottenligan kommer sedan östra fastlandssverige från Blekinge till Norrbotten – Stockholms län undantaget.

Fritidshus i egna regionen värderas högst

Av alla regioner* är det endast boende i östra Mellansverige som inte helst föredrar fritidsboende inom den egna regionen då både Gotland, Öland och Stockholms skärgård rankas högre än Sörmland och S:t Anna skärgård. Tydligast favorisering av den egna regionen finns längs Norrlandskusen och kring storstäderna. Att Norrlandskusten ändå placeras sist beror på att den inte lockar för övriga svenskar på samma sätt som Bohusläns och Stockholms skärgård.

Gotlands stora styrka är att det populärt i hela landet, det finns ingen region där Gotland beskrivs som ointressant när det kommer till fritidshus. Fjällen är också populärt i hela landet, fast på en något lägre nivå.

- Närhet till storstäder är en viktig faktor för folk vill inte ha alltför lång resväg. Desto mer imponerande är det därför att Gotland är så attraktivt trots läget vid sidan av. Gutarnas ö lockar både norrlänningar och sydsvenskar även om intresset är allra störst i den östra delen av södra Sverige, säger Karin Hellgren, presschef SBAB.

För mer information, kontakta gärna:

Karin Hellgren, Presschef SBAB
Telefon: 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se

Andreas Leifsson, analytiker SBAB
Telefon: 070-788 99 45, andreas.leifsson@sbab.se

* Stockholm (Stockholms län), Östra Mellansverige (Uppsala, Södermanland, Östergötland, Örebro, Västmanland), Småland med öarna (Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Gotland), Sydsverige (Blekinge, Skåne), Västsverige (Halland, Västra Götaland), Norra Mellansverige (Värmland, Dalarna, Gävleborg), Mellersta Norrland (Västernorrland, Jämtland), Övre Norrland (Västerbotten, Norrbotten)