Press

Pressmeddelande | 2014-01-27

SBABs Fondbarometer: Börsoptimism och Europaförhoppningar

Svenskarnas börsoptimism växer och tron på Europafonder har återvänt. Den goda utvecklingen på börserna 2013 och stabiliseringen i Europa har haft tydlig positiv effekt på framtidsförväntningarna. Detta visar årets första Fondbarometer som utges kvartalsvis av SBAB.

Andelen som tror på fortsatta uppgångar på börsen växer, i januari bedömer 76 procent att börsindex kommer att stå högre om sex månader än idag. Merparten tror på en ökning på 0-5 procent men mest ökar andelen som förväntar sig en ökning på minst sex procent, 24 procent tror på detta idag vilket är dubbelt så mycket som vid mättillfällena förra året. Det finns alltså en grundmurad och växande börsoptimism idag.

Optimismen gäller också de europeiska marknaderna som under det senaste året har vuxit fram som ett attraktivt långsiktigt alternativ till fondköp i Sverige, Norden och utvecklingsländerna. Förra våren ansågs t.ex. Afrikafonder vara mer attraktiva än Europafonder, i januari 2014 är Europafonderna dubbelt så populära.

- Långsiktiga investeringar speglar förtroendet för regionen i stort, Europafondernas uppsving visar därför att skuld- och finanskrisen börjar glömmas, säger Tor Borg, Chefsekonom på SBAB.Kortsiktiga investeringar lockar endast de yngsta
Hela 37 procent av aktie- och fondköparna i åldern 15-22 år avser att sälja nyinköpta aktier/fonder inom tre månader. Detta särskiljer gruppen från de äldre. Redan vid 25-30-årsåldern ändras inställningen och i åldersgrupperna från 36 år och uppåt  avser endast en mycket liten del att sälja inom så kort tid. Slutsatsen måste därför bli att de unga relativt snabbt inser att den kortsiktiga strategin inte fungerar och anpassar sig därför till det mer långsiktiga perspektivet som sedan håller livet ut.


Fondägande engagerar och berör de flesta

Tre av fyra äger fonder och de flesta kommer antingen att öka sitt sparande eller byta fonder under den närmaste tiden. Denna höga aktivitet och engagemang håller i sig mellan undersökningarna. Värt att notera är generationsskillnaderna, där benägenheten att se över fonderna man äger är mer än dubbelt så stor i de äldre åldersgrupperna som i de yngre.

- Eftersom skillnaden i fondvärdet till stor del beror på vilka fonder man väljer redan tidigt i livet vore det eftersträvansvärt med en högre medvetenhet bland de unga. Historisk utveckling och avgiftsnivå kan vara saker som unga fondägare i tid bör titta närmare på, säger Tor Borgs.


Dessutom i Fondbarometern

  • Kvinnor investerar mindre gärna i fonder och aktier vilket verkar bero på att de anser sig ha mindre kunskap om fond och aktiemarknaden.
  • Anta att du får 10 000 kronor i handen som du ska spara i ett år. Då skulle drygt var tredje välja en relativt riskfull investering i aktier eller fonder. Knappt två av tre väljer det säkrare och enklare sparalternativet.

Läs mer i Fondbarometern som är bifogad till pressmeddelandet


Fakta om undersökningen

Undersökningen är gjord av Cint/SnabbaSvar.se på uppdrag av SBAB Bank den 9-15 januari 2014. 1030 personer har svarat på enkäten. Personerna är i åldrarna 15-80 år och utgör ett representativt urval ur befolkningen i avseende på kön, ålder och geografi.

För mer information, vänligen kontakta:

Tor Borg, Chefsekonom SBAB
Telefon: 0766-118 09 02, tor.borg@sbab.se

Karin Hellgren, Presschef SBAB
Telefon: 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se