Press

Pressmeddelande | 2013-06-27

SBAB:s Mäklarbarometer – Uppgången fortsätter

Läget på bostadsmarknaderna i storstadsregionerna har fortsatt att stärkas under det andra kvartalet. Efterfrågan ökar snabbare än utbudet. I både Stockholm, Göteborg och Malmö stiger priserna och försäljningstiderna blir kortare. Trenden kommer att hålla i sig även under det tredje kvartalet. Det visar SBAB:s Mäklarbarometer som baseras på en enkät till 220 fastighetsmäklare i de tre storstadsområdena.

Den positiva omsvängning på storstadsregionernas bostadsmarknader som kom under inledningen av 2013 har fortsatt även under det andra kvartalet. Marknadsläget är mycket ljust. Efterfrågan har ökat på både bostadsrätts- och småhusmarknaderna samtidigt som utbudet av bostäder till salu ökat mindre än vad det brukar under våren. Detta har bidragit till att försäljningsprocesserna gått snabbare och att budgivningarna ökat. Priserna har stigit snabbare än väntat. En majoritet av storstadsmäklarna är också optimistiska om utvecklingen under det kommande kvartalet.

– Många faktorer bidrar till den starka utvecklingen. Inflyttning, lågt bostadsbyggande och låga boräntor är några. Dämpningen av den internationella oron och att arbetsmarknaden inte är så svag som många befarat har också bidragit, säger Tor Borg, chefsekonom på SBAB.

Sedan ett par kvartal tillbaka är bostadsrättsmarknaden starkare än småhusmarknaden. Denna trend höll i sig under våren. Mäklarna förväntar sig dock en viss utjämning framöver. Göteborgs-regionens bostadsmarknad har fortsatt att utvecklas starkast av de tre storstadsregionerna medan Malmö-regionen, trots en spirande optimism, är svagare.

– Göteborgsmarknaden har gått starkt länge och fortsätter att överraska med att slå prognoserna. I Malmöregionen har det snarare varit pyspunka på bostadsmarknaden i flera år men nu ser det ut att vända uppåt även där vilket är glädjande, säger Maria Landeborn, privatekonom på SBAB.

Boprisprognosen pekar mot nya rekordnivåer

En övervikt bland mäklarna räknar med fortsatt prisuppgång på bostadsmarknaden under det tredje kvartalet. Regressionsanalys av de historiska sambanden mellan bedömning och faktisk prisutveckling visar att priserna väntas öka på samtliga marknader. För bostadsrätter är prognosen för det tredje kvartalet att priserna stiger med nästan 4 procent i Stor- Stockholm och med drygt 1 procent i Stor-Göteborg och Stor-Malmö. För småhus är prognosen knappt 0,5 procent i Stor-Stockholm och Stor-Malmö och drygt 1 procent.

– Infrias förväntningarna så blir det återigen nya prisrekord i Stockholm och Göteborg och årsökningstakterna kommer att ligga på över 10 procent. Att detta sker i nuvarande svaga konjunkturläge tyder på att bostadsmarknaden inte fungerar riktigt som den borde, säger Tor Borg, chefsekonom på SBAB.

Prisprognos för tredje kvartalet

Fakta om SBAB:s Mäklarbarometer och Boprisprognosen

SBAB:s Mäklarbarometer är en kvartalsvis enkät till drygt 200 fastighetsmäklare i Stor- Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö. Den görs av CMA Research på uppdrag av SBAB. Den senaste enkäten gjordes från 6 till 17 juni och svarsfrekvensen var 80 procent. Mäklarbarometern har genomförts under 34 kvartal. Det finns därmed tillräckligt långa dataserier för att statistiskt uppskatta sambandet mellan mäklarnas bedömning av prisutvecklingen och den prisstatistik för bostadsrätter och småhus som sammanställs av Valueguard. I Boprisprognosen används mäklarnas bedömningar som en ledande indikator för att prognostisera den kvantitativa prisutvecklingen.

För mer information, vänligen kontakta:

Tor Borg, Chefsekonom SBAB
08-614 38 84, 0761-18 09 02, tor.borg@sbab.se

Maria Landeborn, Privatekonom SBAB
08-614 43 40, 0766-447 881, maria.landeborn@sbab.se